Validering

Validering, tidigare kallad speciell prövning, är VVS-branschens modell för att bedöma och värdera en individs faktiska kunskaper, färdigheter och förmågor av yrkeserfarenhet. Validering har tagits fram för personer som har arbetat som VVS-montör i ett annat land än Sverige och personer som arbetat på VVS-företag som inte varit anslutet till Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl.

Validering ger möjlighet att bedöma personens kunskaper och se att de överensstämmer med de krav som ställs för att få ett branschcertifikat enligt VVS-branschens yrkesnämnd, VVSYN.

IUC genomför Validering på uppdrag av VVSYN. Ansökan om att få utföra en validering sker på blanketter som finns på www.vvsyn.se. VVSYN behandlar din ansökan och återkommer till dig.