Validering

Validering, tidigare kallad speciell prövning, är VVS-branschens modell för att bedöma och värdera en individs faktiska kunskaper, färdigheter och förmågor av yrkeserfarenhet. Validering har tagits fram för personer som har arbetat som VVS-montör i ett annat land än Sverige och personer som arbetat på VVS-företag som inte varit anslutet till Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl. 

Validering ger möjlighet att bedöma personens kunskaper och se att de överensstämmer med de krav som ställs för att få ett branschcertifikat enligt VVS-branschens yrkesnämnd, VVSYN. IUC genomför validering på uppdrag av VVSYN.

Frågor angående validering hänvisas till VVSYN.

Ansökan om att få utföra en validering sker på blanketter som finns på VVSYN:s hemsida. VVSYN behandlar din ansökan och återkommer till dig.

 

Mer information

På VVS-Branschens Yrkesnämnds hemsida kan du läsa mer om branschcertifikat, lärlingar och KUB. Klicka här.