Bokningsvillkor

En tydlig överenskommelse skapar det bästa samarbetet. Läs därför våra bokningsvillkor nedan. 

När du gör en bokning här på hemsidan och kryssat i "Har läst och godkänner bokningsvillkoren" är det nedanstående villkor vi kommit överens om. Har du några frågor är du alltid välkommen att höra av dig till oss. 

När du beställer en företagsanpassad kurs är det samma villkor vi kommit överens om såvida inget annat avtal skrivits. 


Dessa avtalsvillkor gäller mellan Installatörernas Utbildningscentrum IUC och det företag, myndighet, organisation eller privatperson som anmäler kursdeltagare till kurs/utbildning. Den person som anmäls till kurs/utbildning benämns kursdeltagaren.

Anmälan

Anmälan till kurs är bindande.

Vi följer SAUFs rekommendation för avbokningar/ombokningar på våra öppna kurser och utbildningar:

• Vid av-/ombokning 29+ kalenderdagar före utbildningens start debiteras en avgift om 500:-
• Vid av-/ombokning 28-14 kalenderdagar före utbildningens start debiteras 50% av deltagaravgiften.
• Vid av-/ombokning 13-0 kalenderdagar före utbildningens start debiteras full deltagaravgift.

Vid anmälan ska korrekt faktureringsmottagare, adress, ev märkning och dyl uppges, felaktiga uppgifter som leder till omfakturering medför extra administrationskostnader som läggs på fakturan.

Ersättare för anmäld kursdeltagare

Om kursdeltagaren inte kan påbörja den avtalade utbildningen får köparen sända en ersättare i den anmäldes ställe. Anmälan om ersättare bör vara IUC tillhanda senast tre arbetsdagar före kursstart.

Kursavgifter och andra kostnader

Om inget annat anges ingår kurs och kursdokumentation i kursavgiften samt kaffe och lunch. Alla priser anges exklusive moms. Eventuell logi bokas och betalas av kursdeltagaren.

Avbrott i studierna

Om kursdeltagare vid IUC på eget initiativ gör avbrott i studierna eller slutar utan att betyg/examen/intyg/diplom erhållits betalas kursavgifter inte tillbaka.

Betalningsvillkor

Fakturering sker före kursstart och kursavgiften ska vara IUC tillhanda före kurstillfället.

Kursavgiften betalas mot faktura med betalningsvillkor 10 dagar netto. Fakturan skickas i första hand per e-post. Faktureringsavgift om 50 kr tillkommer på fakturor under 2.000 kr exklusive moms. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med gällande referensränta + 9,0 %. Påminnelseavgift utgår med 60 kr.

IUC lämnar inte ut certifikat, utbildningsbevis, diplom och dylikt förrän överenskommen ersättning är IUC tillhanda. Har inte kursavgiften betalats till avslutande provtillfälle kan IUC komma att neka kursdeltagaren tillträde till provet.

Utskick av tidigare utfärdade intyg/betyg/diplom från IUC kan göras på förfrågan mot en administrativ avgift på 300 kr + moms. Avgiften faktureras och ska vara IUC tillhanda före utskicket kan ske.

Inställd kurs

Om inte tillräckligt antal kursdeltagare är anmälda till kursen senast 14 dagar före kursstart förbehåller sig IUC rätten att ställa in kursen.

Befrielsegrunder (force majeure)

Vi ansvarar ej för de fall då oförutsedda händelser som ligger utanför vår kontroll hindrar oss att fullfölja avtalet.

Godkännande av dina personuppgifter enligt GDPR

När du godkänner bokningsvillkoren godkänner du även att vi lagrar dina personuppgifter enligt GDPR=Dataskyddsförordningen. Vi behöver lagra personuppgifterna för att kunna hantera din kursbokning och eventuella kursintyg. Här kan du läsa mer om IUC:s integritetspolicy.

Kontakta oss

Sissi Fondelius KAM företagskurser 010-188 35 39 Skicka epost