Kan man möta kundernas krav och behov med ökade kunskaper?

Varför ska man gå på kurs? Kostar inte det bara en massa pengar och missad debiterbar arbetstid? Det är ett sätt att se på det. Anders Gustafsson som arbetar på Indoor i Katrineholm sedan 2015 ser det på ett annat sätt. Han ser istället kompetensutveckling som en möjlighet till nya affärer och för att kunna möta sina kunder behov och krav.

Anders har en gedigen teknisk bakgrund och många års erfarenhet inom ventilationsbranschen. Men från att kunna utföra många typer av arbeten och till fullo kunna analysera, förstå och energioptimera ventilationssystem, ville Anders utöka sina kunskaper.

- Jag arbetar som ledandet ventilationsmontör här på Indoor. Arbetsuppgifterna är varierande och det kan vara både montage, service, mätning och injustering samt nu även OVK, berättar Anders. Det händer mycket inom ventilationsbranschen och för mig är det viktigt att utvecklas och få både bredd och djup i mina kunskaper.

Efter att under våren 2016 ha gått kurserna Mätning av luftflöden och Injustering av luftflöden på IUC kan jag snabbare analysera och lösa problem i olika system. Med mina nya kunskaper ser jag lättare även de små detaljerna som är de som påverkar stort och jag kan på ett bättre sätt föreslå energibesparande lösningar till kunden. Något som är bra för både kunden och Indoor. Konkurrensmedlet både nu och i framtiden är energioptimering, så kunderna kan sänka sina kostnader.

- Att jag även valde att gå kursen Bygglagstiftning OVK och certifierade mig våren 2017 var att efterfrågan på OVK har ökat och vi hade behov av ytterligare en certifierad funktionskontrollant på Indoor. Det var en tuff kurs med mycket lagar & paragrafer. Men Dennis vår lärare var mycket bra och förberedde oss väl inför certifieringsprovet.

Sverige står inför en stor utmaning vad gäller energibesparing. Vid både nyinstallation och befintliga installationer gäller det att hitta de mest energieffektivaste lösningarna. Anders är glad över att hans företag har satsat på hans kompetensutveckling. Han ser ett stort behov av utbildad personal och hoppas att branschen satsar på utbildning av sin medarbetare.

Indoor Energy arbetar med installation, service och underhåll inom fastighetsteknik och fastighetsautomation med fokus på energieffektivitet. Deras kunder finns från norr till söder med tyngdpunkten på Stockholm, Uppsala, Nyköping, Katrineholm, Örebro och Karlstad där de även har kontor. Företaget uppmuntrar medarbetarna till eget ansvar och engagemang. Kundnöjdhet är mycket viktigt och i år ger man bland annat ut en handbok med 140 energispartips från medarbetare i företaget, som kan beställas kostnadsfritt.