Kyl- och värmepumptekniker

Under 6 månader varvas teoretiska utbildningsveckor på IUC med praktiska veckor på företaget.

Tryckprovning med gas

Här får du rätt förutsättningar för att fungera som sakkunnig inom alla typer av tryckprovning.

Grundläggande teoretisk kylteknik

För dig som planerar att ansöka om kylcertifikat eller bara vill få mer teoretiska kunskaper i kylteknik.

Grundläggande praktisk kylteknik

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i det praktiska arbetet vid installation och service på kylaggregat.

Teoretisk och praktisk kurs inklusive prov inför NYTT kylcertifikat kat. I - IV

Denna kurs tillsammans med våra grundkurser passar utmärkt för dig som planerar att söka kylcertifikat.

Teoretisk kurs inklusive prov inför FÖRNYAT kylcertifikat kat. I - IV

En teoretisk kurs för dig som behöver förnya ditt kylcertifikat kat. I - IV.

Kurs inklusive prov inför NYTT kylcertifikat AC i fordon/kat. V

En teoretisk och praktisk kurs för dig som planerar att söka kylcertifikat AC i fordon/kat. V.

Kurs inklusive prov inför FÖRNYAT kylcertifikat AC i fordon/kat. V

En teoretisk kurs för dig som behöver förnya ditt kylcertifikat AC i fordon/kat. V.

Teoretiskt prov inför NYTT eller FÖRNYAT kylcertifikat

För dig som enbart behöver göra ett teoretiskt prov.

Praktiskt prov inför NYTT kylcertifikat

För dig som enbart behöver göra ett praktiskt prov.

Installation och service av CO2-aggregat

Detta är en bra kurs för att förbereda företaget för fler uppdrag kring installation och underhåll.

Brandfarliga köldmedier - säker hantering vid service och underhåll

Känner du oro över riskerna vid hantering av brandfarliga köldmedier? Då är det här en kurs för dig.

Kylteknik med ammoniak som köldmedium - teoretisk kurs

Denna grundkurs ger dig kunskap i systemuppbyggnad, materialval samt säkerhet vid arbete och transport.

Kylteknik med ammoniak som köldmedium - praktisk kurs

Denna kurs lär dig mer om systemuppbyggnad, materialval samt säkerhet vid arbete och transport av ammoniak.

El runt kylmaskiner

Denna kurs hjälper dig att bli säkrare på att arbeta med el runt kyl- och värmepumpsaggregat.