Brandfarliga köldmedier - säker hantering vid service och underhåll

Känner du oro över riskerna vid hantering av brandfarliga köldmedier? Då är det här en kurs för dig. Vid installation och service av aggregat med brandfarliga köldmedier krävs att du har respekt för och kunskap om riskerna. Det är viktigt att du är noggrann, du måste lägga stor vikt vid den personliga säkerheten samt minimera riskerna för utsläpp. Med rätt kunskap som du får på kursen kan du hantera dessa på bästa sätt, samtidigt som du behåller respekten för dem. 

Mål

Syftet med kursen är att ge dig kunskap om köldmediernas olika egenskaper samt dess risker. Kursen ger även kunskap om de regelverk som gäller och hur riskbedömningar bör utföras.

Vi har lagt tyngdpunkten på att förstå vilka risker som finns med köldmedier samt att lära dig undvika dessa risker, så att inga olyckor sker. Vårt mål med den här kursen är att ingen på grund av osäkerhet ska behöva tacka nej till ett uppdrag bara för att det omfattar ett brandfarligt köldmedia.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är verksam i branschen och arbetar som kyl- och värmepumptekniker, arbetsledare eller liknande.

Kursinnehåll

  • Brännbarhetsgränser
  • Antändningsenergier
  • Förbränningsenergier
  • Egenskaper för olika köldmedier t ex R290 (Propan), R600a (Isobutan), R32 m fl.
  • Bedömning av risker
  • Säker hantering vid ingrepp
  • Skyddsåtgärder
  • Myndighetskrav

Förkunskapskrav

Goda kyltekniska kunskaper.

Omfattning

1 dag

Tips

Vill du lära dig mer om hantering av naturliga köldmedier? Då rekommenderar vi våra övriga kurser om detta som Installation och service av CO2Kylteknik med ammoniak som köldmedium - teoretisk kurs samt Kylteknik med ammoniak som köldmedium - praktisk kurs.

 

Kurstillfällen
2019-10-10 - 2019-10-10
Katrineholm 5 100 kr
Boka Vald

Kontakta oss

Helén Skagerlind Koordinator 010-188 35 38 Skicka epost
Sissi Fondelius KAM företagskurser 010-188 35 39 Skicka epost