Kurs inklusive prov inför FÖRNYAT kylcertifikat AC i fordon/kat. V

Mycket har hänt vad gäller lagar och förordningar inom kyla under de senaste åren. Erfarenheten visar att man behöver fylla på med en hel del nya kunskaper inför Incerts examineringsprov. Den här teoretiska kursen är anpassad för och vänder sig till dig som arbetar med AC i fordon kategori V. Förbered dig hemma genom att läsa på rekommenderade webblänkar innan du gå vår 1/2-dagskurs med avslutande examineringsprov. 

IUC är sedan 1997 ett av Incerts godkända examinationscentra inom kyla alla kategorier. Just den här kursen är anpassad för dig som ska förnya kylcertifikat för AC i fordon kategori V. Du kan även gå våra andra preparandkurser, skillnaden är då att dessa kurser innehåller även utbildningsmaterial för övriga kategorier.

Mål

Att få kunskaper om lagar och förordningar, samt få information om den nya F-gasförordningen som gäller fr o m 1 januari 2015, som förberedelse inför det teoretiska examineringsprovet.

Målgrupp

Alla som ska omcertifiera sig för AC i fordon kategori V.

Kursinnehåll

  • F-gasförordningen
  • MAC-direktivet
  • Läckagekontroll
  • Minimikraven för certifiering
  • Tolka tabeller och diagram
  • Svensk Kylnorm
  • Tabeller och kylprocesser med diagram
  • ISO Standardenheter
  • Teoretiskt prov inför förnyelse av certifikat

Cirkatider:

kl. 08.30-14.30 kurs
kl. 15.00-17.00 teoretiskt prov

Förkunskapskrav

Grundläggande kyltekniska kunskaper och tidigare certifiering krävs. Förbered dig inför kursen genom att läsa dokumenten på länkarna nedan:

Omfattning

1 dag

Övrigt

Alla som arbetar med fluorerade växthusgaser måste ha ett personligt certifikat. Man certifieras enligt gemensamma EU-regler och svenska särkrav. Certifieringen omfattar personkompetens gällande kunskaper om miljö- och säkerhetsföreskrifter, kylteknik, hantering av olika köldmedier och energieffektiv användning av kyl- och värmepumpanläggningar. IUC är ett godkänt examinationscentra som på uppdrag av Incert erbjuder examineringsprov.

OBS! Ansökan om certifikat görs hos Incert, som är det certifieringsorgan som utfärdar ditt certifikat efter godkända prov. Avgift från Incert för certifikat tillkommer.

Tips

Om du endast vill boka provet hittar du information här: Teoretiskt prov inför NYTT eller FÖRNYAT kylcertifikat.

Om du inte har något certifikat bokar du Kurs inklusive prov inför NYTT kylcertifikat AV i fordon/kat.V.

Kurstillfällen
2019-03-26 - 2019-03-26
Katrineholm 5 500 kr
Boka Vald
2019-09-11 - 2019-09-11
Katrineholm 5 500 kr
Boka Vald

Kontakta oss

Helén Skagerlind Koordinator 010-188 35 38 Skicka epost
Sissi Fondelius KAM företagskurser 010-188 35 39 Skicka epost