Kurs inklusive prov inför NYTT kylcertifikat AC i fordon/kat. V

Behörighetsområdet för kategori V gäller för luftkonditioneringsutrustning i fordon. Enligt senaste lagkravet ska minst en person på företaget ha ett kylcertifikat kategori V. Dessutom ska certifierad person alltid finnas på plats för att icke certifierade ska få utföra arbeten. Detta är nya regler som gäller från och med den 1 juli 2017.

Den här teoretiska och praktiska kursen är framtagen för dig som har för avsikt att arbeta med AC-service i fordon. För dig som har ansvar för service samt reparationsarbeten på mobil luftkonditionering och som därmed behöver ha ett kylcertifikat kategori V. Efter genomfört prov ansöker du om certifikat hos Incert. Du certifieras enligt gemensamma EU-regler och svenska särkrav.

Utbildningen är i två delar vilka genomförs vid två olika kurstillfällen. Du får på det sättet tid för egenstudier under tiden däremellan.

Mål

Efter avslutad utbildning ska du ha kunskap om varför, och hur, de vanligaste verktygen används vid service på AC i fordon. Du har också fått förståelse för kylprocessen i en AC och lärt dig vilka regler och myndighetskrav som gäller för fluorerade växthusgaser.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som ska göra examineringsprov för att sedan kunna ansöka om kylcertifikat Kategori V hos Incert.

Kursinnehåll del 1:

2 dagar

 • Grundläggande kännedom om AC-utrustningsfunktion
 • Användning av AC i fordon
 • Hantering av köldmedier
 • Tömning, fyllning, läcksökning och driftsättning
 • Läckagekontroll
 • F-gasförordningen
 • MAC-direktivet
 • Tabeller och kylprocesser med diagram
 • ISO Standard enheter
 • Svensk kylnorm

Kursinnehåll del 2:

2 dagar

 • Repetition och praktiska övningar (dag 1)
 • Praktiskt och teoretiskt prov inför ansökan om certifikat (dag 2)

Efter godkänt prov kan du ansöka om certifikat hos Incert.

Förkunskapskrav

Fordonsteknisk utbildning, kyltekniker med kategori II certifikat eller motsvarande.
OBS! Du har stor nytta av att förbereda dig inför kursen genom att läsa dokumenten på länkarna nedan.

Omfattning

2 + 2 dagar

Övrigt

Alla som arbetar med fluorerade växthusgaser måste ha ett personligt certifikat. Man certifieras enligt gemensamma EU-regler och svenska särkrav. Certifieringen omfattar personkompetens gällande kunskaper om miljö- och säkerhetsföreskrifter, kylteknik, hantering av olika köldmedier och energieffektiv användning av kyl- och värmepumpanläggningar. IUC är ett godkänt examinationscentra som på uppdrag av Incert erbjuder examineringsprov.

OBS! Ansökan om certifikat görs hos Incert, som är det certifieringsorgan som utfärdar ditt certifikat efter godkända prov. Avgift från Incert för certifikat tillkommer.

Tips

Om du redan har certifikat och bara ska förnya det bokar du Kurs inklusive prov inför FÖRNYAT kylcertifikat AC i fordon/kat. V.

Om du endast vill göra det teoretiska provet bokar du Teoretiskt prov inför NYTT eller FÖRNYAT kylcertifikat och för att bara boka det praktiska provet kontakta utbildningskoordinatorn. 

 

 

 

Kurstillfällen
2019-09-17 - 2019-10-09
Katrineholm 12 500 kr
Boka Vald

Kontakta oss

Helén Skagerlind Koordinator 010-188 35 38 Skicka epost
Sissi Fondelius KAM företagskurser 010-188 35 39 Skicka epost

Kurstillfällen

Utbildningen genomförs i två delar. När du gör din bokning på webben blir du automatiskt bokad på båda. 

Del 1: 20-21/3
Del 2: 4-5/4

-------------------

Del 1: 17-18/9
Del 2: 8-9/10