Kylteknik med ammoniak som köldmedium - praktisk kurs

Ammoniak är miljövänligt för naturen men kan åstadkomma stora personskador vid felaktig hantering. Är du kyltekniker och kommer att arbeta med service och underhåll i kylaggregat där ammoniak är köldmediet? Gå den här kursen!
Med vår praktiska kurs lär du dig mer om systemuppbyggnad och materialval samt säkerhet vid arbete och transport av ammoniak. Du lär dig hur du undviker köld- och frätskador samt hur du mäter och söker läckor, med mera.

Mål

Med den här kursen, i kombination med vår teoretiska kurs Kylteknik med ammoniak som köldmedium – teoretisk kurs, får du ovärderliga kunskaper kring dig och din omgivnings säkerhet. Målet är att du med dina nya kunskaper ska kunna tacka ja till uppdrag du kanske tidigare inte kunnat ta. Efter avslutad kurs kommer du som kursdeltagare att:

• Ha kunskap om köldmediets egenskaper
• Kunna arbeta säkert med köldmediet.
• Kunna söka läckor med olika metoder.
• Kunna flytta och tömma köldmedium på ett säkert sätt.

Målgrupp

Kursen är till för dig som är kylservicetekniker och kommer att arbeta med kylaggregat där ammoniak är köldmediet.

Kursinnehåll

• Genomgång av säkerhetsanvisningar vid arbete med ammoniak
• Påfyllnad och urtappning av ammoniak
• Praktisk demonstration och laboration på ammoniakaggregat
• Mätning och läcksökning
• Materialval som fungerar för ammoniak

Förkunskapskrav

Du skall ha baskunskaper i kylteknik och ha gått vår kurs Kylteknik med ammoniak som köldmedium - teoretisk kurs.

Omfattning

1 dag

Övrigt

Ta gärna med oömma kläder och skyddsskor eftersom delar av kursen består av praktiska övningar och genomförs i verkstadsmiljö.

Tips

Utöka dina kunskaper om köldmedier, då kan du bredda din kundkrets. Läs mer om våra andra utbildningar Installation och service av CO2 aggregat och Brandfarliga köldmedier - säker hantering vid service och underhåll.

Kurstillfällen
2019-10-03 - 2019-10-03
Katrineholm 5 900 kr
Boka Vald

Kontakta oss

Helén Skagerlind Koordinator 010-188 35 38 Skicka epost
Sissi Fondelius KAM företagskurser 010-188 35 39 Skicka epost