Kylteknik med ammoniak som köldmedium - teoretisk kurs

Allra viktigast för att arbeta säkert med service och underhåll i kylaggregat där ammoniak används som köldmedium, är att känna till dess speciella egenskaper. Vår teoretiska grundkurs ger dig kunskaper i systemuppbyggnad, materialval samt säkerhet vid arbete och transport av ammoniak. Den här kursen i kombination med fortsättningskursen; Kylteknik med ammoniak som köldmedium - praktisk kurs, ger dig ovärderliga kunskaper i säkerhet för dig och din omgivning och du kan tacka ja till uppdrag du kanske tidigare inte kunnat ta.

Mål

Målet är att ge dig teoretiska grundkunskaper om säkerhet i samband med service och underhåll i utrustning där ammoniak används som köldmedium. Efter avslutad kurs kommer du som kursdeltagare att:

 • Känna till riskerna och fördelarna med köldmediet.
 • Ha kunskap att välja rätt komponenter och material.
 • Kunna arbeta säkert med ammoniak som köldmedium.

Målgrupp

Kyltekniker som kommer att arbeta med kylaggregat där ammoniak är köldmediet.

Kursinnehåll

 • Allmänt om och säkerhet kring ammoniak
 • Tabell över ammoniakens inverkan på människan
 • Regler och normer kring ammoniak
 • H-log p diagram
 • Komponenter i kylprocessen
 • Kompressor, förångare, kondensor och övriga apparater
 • Ammoniaksystem och dess tänkbara systemlösningar
 • Systemuppbyggnad och maskinrumsutformning

Förkunskapskrav

Du bör ha baskunskaper i kylteknik samt kunskaper i installation och service av kylaggregat.

Omfattning

2 dagar

Tips

Efter denna kurs rekommenderar vi att du fortsätter med Kylteknik med ammoniak som köldmedium – praktisk kurs.

 

Kurstillfällen
2019-10-01 - 2019-10-02
Katrineholm 9 300 kr
Boka Vald

Kontakta oss

Helén Skagerlind Koordinator 010-188 35 38 Skicka epost
Sissi Fondelius KAM företagskurser 010-188 35 39 Skicka epost