Praktiskt prov inför NYTT kylcertifikat

IUC är ett godkänt examinationscentra som på uppdrag av Incert erbjuder examineringsprov för samtliga kategorier, för dig som ska ansöka om nytt kylcertifikat hos Incert.

För att maximera dina förutsättningar för att nå ett godkänt provresultat rekommenderar vi dig att gå någon av våra förberedande kurser samt studera det förstudiematerial som ingår i kursen.

Har du redan gått förberedande kurser och bara ska göra om provet, rekommenderar vi dig att repetera ditt kursmaterial samt läsa de dokument som finns via länkarna nedan.

Mål

Att du efter godkänt prov ska kunna ansöka om kylcertifikat hos Incert.

Målgrupp

Detta är för dig som behöver göra ett praktiskt prov för att kunna ansöka om kylcertifikat hos Incert.

Kursinnehåll

Detta är endast det praktiska examineringsprovet vilket bedöms av Incert. För att få ditt certifikat behöver du också göra ett godkänt teoretiskt prov för den kategori som du söker certifikat. Har du inte gått en förberedande kurs innan rekommenderar vi det.

Förkunskapskrav

För att klara det här provet bör du ha ett par års arbetserfarenhet. Du bör också ha studerat handbok 28. 

Omfattning

Max provtid för respektive kategori:
Kat. I: 4 timmar
Kat. II: 4 timmar
Kat. III: 2 timmar
Kat. IV: 2 timmar
Kat. V: 3 timmar

Du skall infinna dig 30 minuter innan provtiden startar för ID-kontroll och genomgång av provet.

Övrigt

Alla som arbetar med fluorerade växthusgaser måste ha ett personligt certifikat. Du certifieras enligt gemensamma EU-regler och svenska särkrav. För att certifieras krävs att du har kunskap om gällande miljö- och säkerhetsföreskrifter, kylteknik, hantering av olika köldmedier samt energieffektiv användning av kyl- och värmepumpanläggningar. Som godkänt examinationscentra erbjuder IUC exmineringsprov, på uppdrag av Incert.

OBS! Ansökan om certifikat görs hos Incert, som är det certifieringsorgan som utfärdar ditt certifikat efter godkända prov. Avgift från Incert för certifikat tillkommer.

Tips

Det är bra att ta med oömma kläder eftersom du hanterar verktyg och kylaggregat under provet.

Provet kan med fördel kombineras med våra kurser Grundläggande praktisk kylteknik och Teoretisk och praktisk kurs inklusive prov inför NYTT kylcertifikat kat. I - IV.

 

 

Kurstillfällen
2019-09-24 - 2019-09-24
Katrineholm 3 900 kr
Boka Vald

Kontakta oss

Sissi Fondelius KAM företagskurser 010-188 35 39 Skicka epost

Denna kurs genomförs endast som företagskurs. Välkommen att kontakta mig för offert.