Teoretisk kurs inklusive prov inför FÖRNYAT kylcertifikat kat. I - IV

Ett kylcertifikat behöver förnyas hos Incert vart femte år, detta eftersom regler och förordningar förnyas löpande och det hinner hända mycket inom området kyla under en femårsperiod. När du ska förnya ditt certifikat behöver du först klara Incerts examineringsprov. Då gäller det att vara uppdaterad och införstådd med vad som är nytt sedan sist. Vår tvådagars kurs, inklusive förstudiematerial, ökar dina förutsättningar att göra ett godkänt provresultat.

IUC är sedan 1997 ett av Incerts godkända examinationscentra inom kyla. Vi ägs av branschföretagen och vårt kursutbud tas fram i samarbete med Svenska Kyl- och värmepumpföreningen. Den här kursen ger dig en noggrann genomgång av kursinnehållet med tid för övningar och frågor.

Mål

Denna kurs ger dig uppdatering och kunskap om vilka lagar och förordningar som gäller. Efter kursen är målet att du som deltagare:

• maximerat dina förutsättningar för ett godkänt prov
• vet vilka förordningar och regler som gäller
• kan tolka förordningar och regler
• förstår kylprocessen i diagram och tabeller
• vet vilka standardenheter som gäller

Målgrupp

Det här är en förberedande kurs för dig som ska göra förnyelseprov så att du, efter godkänt prov kan ansöka om nytt kylcertifikat hos Incert. Kursen vänder sig i första hand till dig som idag har certifikat för kategori I, II, III och IV.

Kursinnehåll

• F-gasförordningen generellt
• Den svenska F-gasförordningen
• MAC-direktivet
• Läckagekontroll
• Märkningskrav
• Minimikraven för certifiering
• Tabeller och diagram
• Svensk Kylnorm, faktablad 4
• Tabeller och kylprocesser med diagram
• ISO Standardenheter
• Teoretiskt prov inför förnyelse av certifikat

Förkunskapskrav

Förbered dig inför kursen genom att läsa samt göra övningarna i boken Kompendium, handledning och övningsuppgifter inför examinering som vi skickar till dig innan kursen. Du ska även ha läst dokumenten på följande länkar innan du kommer till kursen: 

Omfattning

2 dagar

Övrigt

Alla som arbetar med fluorerade växthusgaser måste ha ett personligt certifikat. Du certifieras enligt gemensamma EU-regler och svenska särkrav. För att certifieras krävs att du har kunskap om gällande miljö- och säkerhetsföreskrifter, kylteknik, hantering av olika köldmedier samt energieffektiv användning av kyl- och värmepumpanläggningar. Som godkänt examinationscentra erbjuder IUC exmineringsprov, på uppdrag av Incert.

OBS! Ansökan om certifikat görs hos Incert, som är det certifieringsorgan som utfärdar ditt certifikat efter godkända prov. Avgift från Incert för certifikat tillkommer.

Tips

Du som vill förnya certifikat för kategori V kan välja att gå Kurs inklusive prov inför FÖRNYAT kylcertifikat AC i fordon/kat. V som är inriktat bara på kategori V. Självklart är du välkommen även på tvådagarskursen, den innehåller dock en hel del annan information som inte berör kategori V.

För dig som vill söka ditt första certifikat rekommenderar vi att du går kurserna Grundläggande teoretisk kylteknik och Grundläggande praktisk kylteknik samt avslutar med Teoretisk och praktisk kurs inklusive prov inför NYTT kylcertifikat kat. I - IV.

Om du endast vill boka prov hittar du information här Teoretiskt prov inför NYTT eller FÖRNYAT kylcertifikat.

Kurstillfällen
2019-09-25 - 2019-09-26
Katrineholm 7 600 kr
Boka Vald
2019-10-09 - 2019-10-10
Stockholm 7 600 kr
Boka Vald
2019-11-27 - 2019-11-28
Katrineholm 7 600 kr
Boka Vald

Kontakta oss

Helén Skagerlind Koordinator 010-188 35 38 Skicka epost
Sissi Fondelius KAM företagskurser 010-188 35 39 Skicka epost

NYHET!

Nu kan du boka ett eget kurstillfälle för ditt företag med fast pris.

Kurs inför förnyat kylcert. 2 dgr – max antal per kurstillfälle 20 st

  • Fast kurspris med upp till 10 deltagare, 65.000 kr/kurstillfälle ex. moms
  • Tillkommande deltagare från 11–20 st, 2.700 kr/st ex. moms
  • Distanskostnader för kursledares logi och resor tillkommer

För mer information, ring eller mejla våra medarbetare ovan.