Teoretiskt prov inför NYTT eller FÖRNYAT kylcertifikat

IUC är ett godkänt examinationscentra som på uppdrag av Incert erbjuder examineringsprov för samtliga kategorier, för dig som ska ansöka om nytt eller förnyat kylcertifikat hos Incert.

För att maximera dina förutsättningar för att nå ett godkänt provresultat rekommenderar vi dig att som förberedelse gå någon av våra preparandkurser samt studera det förstudiematerial som ingår i kursen.

Har du redan gått förberedande kurser och bara ska göra om provet, rekommenderar vi dig att repetera ditt kursmaterial samt läsa de dokument som finns via länkarna nedan.

Mål

Efter godkänt prov kan du ansöka om kylcertifikat hos Incert.

Målgrupp

Detta är för dig som behöver göra ett teoretiskt prov för att kunna ansöka om kylcertifikat hos Incert.

Förkunskapskrav

Förbered dig inför provet genom att delta i våra preparandkurser och noga läsa dokumenten på nedanstående länkar:

Omfattning

Max provtid för respektive kategori:
Kat. I: 2 timmar
Kat. II: 2 timmar
Kat. III: 0,5 timmar
Kat. IV: 0,75 timmar
Kat. V: 2 timmar

Du skall infinna dig 30 minuter innan provtiden startar för ID-kontroll och genomgång av provet.

Övrigt

Alla som arbetar med fluorerade växthusgaser måste ha ett personligt certifikat. Du certifieras enligt gemensamma EU-regler och svenska särkrav. För att certifieras krävs att du har kunskap om gällande miljö- och säkerhetsföreskrifter, kylteknik, hantering av olika köldmedier samt energieffektiv användning av kyl- och värmepumpanläggningar. Som godkänt examinationscentra erbjuder IUC exmineringsprov, på uppdrag av Incert.

OBS! Ansökan om certifikat görs hos Incert, som är det certifieringsorgan som utfärdar ditt certifikat efter godkända prov. Avgift från Incert för certifikat tillkommer.

Tips

Provet kan med fördel kombineras med våra kurser Teoretisk kurs inklusive prov inför FÖRNYAT kylcertifikat kat. I - IV och Kurs inklusive prov inför FÖRNYAT kylcertifikat AC i fordon/kat. V.

Kurstillfällen
2019-04-03 - 2019-04-03
Stockholm 1 900 kr
Fullt
2019-04-11 - 2019-04-11
Katrineholm 1 900 kr
Boka Vald
2019-05-09 - 2019-05-09
Katrineholm 1 900 kr
Boka Vald
2019-05-15 - 2019-05-15
Katrineholm 1 900 kr
Boka Vald
2019-05-23 - 2019-05-23
Katrineholm 1 900 kr
Boka Vald
2019-06-19 - 2019-06-19
Katrineholm 1 900 kr
Boka Vald
2019-09-19 - 2019-09-19
Katrineholm 1 900 kr
Boka Vald
2019-09-26 - 2019-09-26
Katrineholm 1 900 kr
Boka Vald
2019-10-10 - 2019-10-10
Stockholm 1 900 kr
Boka Vald
2019-10-24 - 2019-10-24
Katrineholm 1 900 kr
Boka Vald
2019-11-28 - 2019-11-28
Katrineholm 1 900 kr
Boka Vald
2019-12-05 - 2019-12-05
Katrineholm 1 900 kr
Boka Vald

Kontakta oss

Helén Skagerlind Koordinator 010-188 35 38 Skicka epost
Sissi Fondelius KAM företagskurser 010-188 35 39 Skicka epost