Tryckprovning med gas

Vid tryckprovning med gas är säkerheten en viktig del i arbetet då man arbetar under höga tryck och ibland miljöfarliga gaser. Genom att gå den här kursen får du rätt förutsättningar för att fungera som sakkunnig inom alla typer av tryckprovning på företaget. Du kan också vara den som ute på arbetsplatsen leder tryckprovning enligt gällande lagstiftning.

Mål

Efter kursen ska du som deltagare ha tillräcklig kunskap för att utföra tryckkontroll (tryck- och täthetsprovning) enligt Tryckutrustningsdirektivet (PED, AFS 2016:1) och Svensk Kylnorm. Du ska också känna till de säkerhetsregler som gäller för tryckprovning med vätska eller gas och som redovisas i AV:s föreskrift Provning med över- eller undertryck (AFS 2006:8).

Målgrupp

Den här utbildningen lämpar sig till dig som är montör, tekniker eller arbetsledare på företaget och som ska fungera som företagets sakkunniga eller ledande person vid tryckprovning.

Kursinnehåll

  • Regler för tryckkontroll (tryck- och täthetsprovning) av komponenter och rörsystem
  • Kategorisering av tryckbärande anordningar (tryckkärl, rörledningar)
  • Program för tillstånd, fastställande av riskzoner och liknande
  • Säkerhetskrav för provutrustning
  • Fastställande av trycknivåer
  • Metoder och utrustning för tryckprovning och täthetskontroll (läcksökning)
  • Praktiska övningar i tryckkontroll

Förkunskapskrav

Det är önskvärt att du som deltagare har kännedom om den utrustning som vanligen förekommer vid arbete med kylaggregat.

Omfattning

1 dag

Övrigt

Ta gärna med oömma kläder eftersom delar av kursen består av praktiska övningar och genomförs i verkstadsmiljö.

Tips

Mer information om gällande regelverk hittar du på:
Arbetsmiljöverkets utlåtande från INCERT:S hemsida
Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:8 samt AFS 2016:1

 

Kurstillfällen
2019-06-04 - 2019-06-04
Katrineholm 5 500 kr
Boka Vald
2019-10-08 - 2019-10-08
Katrineholm 5 500 kr
Boka Vald

Kontakta oss

Helén Skagerlind Koordinator 010-188 35 38 Skicka epost
Sissi Fondelius KAM företagskurser 010-188 35 39 Skicka epost