Ventilationsmontör steg 1

Vår utbildning är framtagen tillsammans med Svensk Ventilation för att ge dig som ventilationsmontör utökade teoretiska kunskaper för att bli certifierad ventilationsmontör. Kursen kvalitetssäkras av Svensk Ventilation.

Utbildningen genomförs i tre steg. Deltagaren måste gå igenom alla tre steg för att ha en möjlighet att bli certifierad, det krävs även fyra års praktisk erfarenhet. Utbildningen är teoretisk.

Mål

Denna kurs ger dig teoretiska kunskaper i grundläggande moment inom ventilationsteknik för att bli certifierad. 

Målgrupp

Ventilationsmontörer med minst två års praktisk yrkeserfarenhet.

Kursinnehåll

  • Systemuppbyggnad, systemförståelse, material, montage
  • Beteckningar, symboler och beteckningar enligt BSAB-systemet och Bygghandling 90
  • Ritningsläsning, ritningars uppbyggnad och hur en ritning läses, inledande om brandskydd i utförande entreprenad
  • Värmeåtervinning, olika system för att återvinna energi ur ett ventilationssystem
  • Ventilation och Brand, skydd mot brandspridning via ett ventilationssystem, totalentreprenad
  • Entreprenadkunskap, grunder i entreprenaders upphandlingssystem
  • Byggprocessen, byggprocessen enligt BSAB och AMA

Förkunskapskrav

Minst två års praktisk yrkeserfarenhet.

Omfattning

2 dag

Övrigt

Kursen är teoretisk och framtagen i samarbete med branschorganisationen Svensk Ventilation. Den är steg ett av tre i en IUC-certifierad utbildning, kvalitetssäkrad av Svensk Ventilation.

Kurstillfällen
2019-08-21 - 2019-08-22
Stockholm 9 100 kr
Boka Vald
2019-09-05 - 2019-09-06
Katrineholm 9 100 kr
Boka Vald

Kontakta oss

Marie Lindholm Koordinator 010-188 35 37 Skicka epost
Sissi Fondelius KAM företagskurser 010-188 35 39 Skicka epost

Paketpris

Ett rabatterat pris fås (23.900 kr) om steg 1, steg 2 samt steg 3 bokas vid ett och samma tillfälle. För mer information, kontakta vår koordinator Marie Lindholm.

Paketpriset kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter.