Byggregler och normer för VVS-företag, BBR/PBL

Ett av Säker Vatten auktoriserat VVS-företag ska ha minst en anställd som utöver godkänd kurs i ”Säker Vatteninstallation för VVS-företag”, har dokumenterad kunskap om Plan- och bygglagen samt Boverkets Byggregler. Denna kurs vänder sig till sådan person och innebär att utbildningskraven uppfylls.

IUC är godkänt av Säker Vatten AB för att få genomföra denna kurs.

Mål

Efter genomförd kurs och godkänt prov har du möjlighet att gå vidare med din ansökan om auktorisation. Efter avslutad kurs har du som kursdeltagare:

  • Kunskaper om gällande regelverk, med avseende på uppbyggnad och funktion
  • Färdigheter i var du hittar rätt regelverk för ditt vardagliga arbete
  • Kompetens att använda gällande regelverk i vardagen kopplat till branschregler för Säker Vatteninstallation

Målgrupp

VVS-montörer och arbetsledare med VVS-certifikat samt med giltig utbildning i Säker Vatteninstallation. Du bör ha en roll som arbetsledare eller företagsledare i företaget eller filialen.

Kursinnehåll

  • PBL - Plan och bygglagen
  • BBR - Boverkets byggregler
  • Arbetsmiljölagen
  • CE-märkning
  • AMA VVS & Kyl
  • Konsumenttjänstlagen
  • Skriftligt prov

Förkunskaper

Du bör redan innan kursstart känna till regelverken samt ha varit yrkesverksam under minst två år.

Omfattning

1 dag

Övrigt

Personlig legitimation krävs.
Tolk är ej tillåtet under kurs och prov.

IUC rapporterar till Säker Vatten AB när kursdagen är avslutad. Som godkänd deltagare får du ett utbildningsbevis på genomförd kursdag från IUC. Enligt anmälan om auktorisation ska du skicka in utbildningsbevis för kursdagen till Säker Vatten AB för att gå vidare med din auktorisationsansökan.

Tips

För att kunna gå vidare med auktorisationen behöver du även gå kursen Säker Vatteninstallation för VVS-företag.

Mer information om auktorisationen hittar du här: www.sakervatten.se

Kurstillfällen
2019-09-13 - 2019-09-13
Katrineholm 4 500 kr
Boka Vald
2019-09-27 - 2019-09-27
Göteborg 4 500 kr
Boka Vald
2019-10-03 - 2019-10-03
Uppsala 4 500 kr
Boka Vald
2019-11-27 - 2019-11-27
Katrineholm 4 500 kr
Boka Vald

Kontakta oss

Marie Lindholm Koordinator 010-188 35 37 Skicka epost
Sissi Fondelius KAM företagskurser 010-188 35 39 Skicka epost

Mer information om "Auktorisation av VVS-företag" och "Branschregler för Säker Vatteninstallation" hittar du hos Säker Vatten.

LÄS MER