Säker Vatteninstallation för VVS-företag

Kursen vänder sig främst till VVS-montörer och arbetsledare som jobbar eller kommer att jobba i ett av Säker Vatten auktoriserat VVS-företag. Ibland kan även andra befattningar vara aktuella för denna kurs om sådant behov finns i verksamheten.

Det är dock endast VVS-montörer och arbetsledare som är anställda på ett auktoriserat VVS-företag, har giltig utbildning i Säker Vatteninstallation samt dokumenterad yrkesutbildning eller yrkeserfarenhet inom VVS som kan få Branschlegitimation. Branschlegitimation kan beställas när man efter godkänd utbildning fått e-post från Säker Vatten.

Diplom, intyg eller annat bevis på att man gått utbildningen utfärdas inte.

Mål

Kursens mål är att deltagarna ska få kunskap att utföra säkra installationer. 

Efter avslutad kurs kommer du som kursdeltagare att ha:

 • Kunskaper om gällande branschregelverk
 • Färdigheter att hitta i gällande branschregelverk
 • Kompetens att använda gällande branschregelverk i vardagen

Målgrupp

VVS-montörer, arbetsledare, VVS-lärlingar, skadereglerare anställda på ett försäkringsbolag eller andra som söker kunskap inom säker vatteninstallation. Endast kursdeltagare som är anställda i ett auktoriserat VVS-företag kan få branschlegitimationen. 

Kursinnehåll

 • Skydd mot vattenskador - vi går igenom förläggning av rör, rörgenomföringar i tätskikt samt infästningar i våtrum
 • Skydd mot personskador - vi lär oss mer om Legionella, brännskador och återströmning
 • VVS-produkter - här går vi igenom egenskaper och monteringsanvisningar
 • Nyhet 2016:1 – vi går igenom byggtekniska förutsättningar samt ger information om byggteknik som inte omfattas av branschregler Säker Vatteninstallation

Omfattning

1 dag

Förkunskapskrav

För att tillgodogöra dig kursen på bästa sätt bör du ha arbetat med eller ha god kännedom om rörinstallationer. Det är endast du som är anställd i ett företag som är auktoriserat VVS-företag som kan erhålla branschlegitimationen. Som montör måste du även ha certifikat/utbildningsbevis eller delta i pågående utbildning till rörmontör. Mer information hittar du på Säker Vatten AB.

Övrigt

 • Personlig legitimation krävs vid kurstillfället.
 • Tolk är ej tillåtet under kurs och prov.

Kunskapskontrollen rättas av kursledaren och skickas sedan till Säker Vatten AB för registrering. Branschlegitimationen och Auktoriserat VVS-företag administreras av Säker Vatten AB, 08-762 73 00. Hanteringstiden hos Säker Vatten AB är ca. 1 månad. Du beställer sedan din branschlegitimation via www.nexusid06.se. Information hur du beställer branschlegitimation får du även på kursen.

Din branschlegitimation gäller för dig personligen under fem år, efter fem år måste du genomföra ny kursdag för att din branschlegitimation ska gälla.

Tips

Är ni fler på företaget som vill gå kurs i Säker Vatten? Vi kan skräddarsy ert eget kurstillfälle i era egna lokaler. För förfrågan och mer information kontakta Sissi Fondelius på mail eller 08-528 07 831.
Läs mer om Säker Vatten och Auktorisation på www.sakervatten.se 

 

Kurstillfällen
2019-09-10 - 2019-09-10
Malmö 3 800 kr
Boka Vald
2019-09-12 - 2019-09-12
Katrineholm 3 800 kr
Boka Vald
2019-09-24 - 2019-09-24
Stockholm 3 800 kr
Boka Vald
2019-09-26 - 2019-09-26
Göteborg 3 800 kr
Boka Vald
2019-10-02 - 2019-10-02
Uppsala 3 800 kr
Boka Vald
2019-10-08 - 2019-10-08
Katrineholm 3 800 kr
Boka Vald
2019-10-22 - 2019-10-22
Stockholm 3 800 kr
Boka Vald
2019-11-14 - 2019-11-14
Stockholm 3 800 kr
Boka Vald
2019-11-26 - 2019-11-26
Katrineholm 3 800 kr
Boka Vald
2019-12-04 - 2019-12-04
Malmö 3 800 kr
Boka Vald
2019-12-18 - 2019-12-18
Stockholm 3 800 kr
Boka Vald

Kontakta oss

Marie Lindholm Koordinator 010-188 35 37 Skicka epost
Sissi Fondelius KAM företagskurser 010-188 35 39 Skicka epost

NYHET!

Nu kan du boka ett eget kurstillfälle för ditt företag med fast pris.

Säker Vatten 1 dag – max antal per kurstillfälle 25 st

 • Fast kurspris med upp till 12 deltagare, 39.000 kr/kurstillfälle, ex. moms
 • Tillkommande deltagare fr 13–25 st, 1.900 kr/st ex. moms
 • Distanskostnader för kursledares logi och resor tillkommer

För mer information, ring eller mejla våra medarbetare ovan.