För företag

Att vara lärling innebär att varva teori med praktik under utbildningstiden. IUC genomför de yrkesinriktade teoretiska kurserna och grundläggande svetsning, lödning samt verktygs- och materialhantering. VVS-företaget står för utbildningen inom de praktiska momenten.

Utbildningen delas upp i teoriperioder bestående av två alternativt fyra veckor på IUC, varvat med praktiska perioder då lärlingen arbetar på företaget. Utbildningen pågår under cirka två och ett halvt år och är ett första steg till att bli certifierad VVS-montör. Utbildningen har motsvarande nivå med den 3-åriga gymnasiala utbildningen på VVS- och Fastighetsprogrammet.

Att anställa en företagslärling

För att anställa en företagslärling ska företaget vara anslutet till Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl, antingen som medlemmar hos Installatörsföretagen eller genom hängavtal med Byggnads. Förutom anställningsavtal ska även utbildningsavtal tecknas.

Från 2018 finns en ny anställningsform, Yrkesintroduktionsanställning YA, där arbetsgivaren kan söka bidrag för person som ej redan är anställd och som är antingen 15-24 år, nyanländ +25 år eller långtidsarbetslös +25. Mer information om villkoren hittar du på VVS-Branschens Yrkesnämnds hemsida www.vvsyn.se

Efter lärlingstiden

När lärlingstiden är slut gör lärlingen branschprovet för att bli branschcertifierad. För att få avlägga provet krävs det att lärlingen, förutom godkända kurser i yrkesteorin, har godkänt i svenska, matematik och engelska motsvarande treårigt gymnasium. Saknas gymnasieutbildning måste lärlingen läsa in dessa kurser innan provet kan göras.

Frågor och svar

Svar på frågor kring lärlingsanställning hittar du på VVS-Branschens Yrkesnämnds hemsida www.vvsyn.se. VVS-Branschens Yrkesnämnd är den organisation som är ansvarig och hanterar företagslärlingarnas väg från lärlingsanställning till branschprov.

Svar på frågor kring utbildningsperioderna som genomförs på IUC hittar du på länk till utbildningen på hemsidan.