Gymnasielärling branschskola Kylmontör

När en gymnasieelev vid VVS- och fastighetsprogrammet vill läsa till kylmontör, finns en ny utbildningsväg via IUC:s branschskola.

På sin ordinarie gymnasieskola läser eleven de gymnasie- och programgemensamma kurserna samt eventuellt några valbara kurser. Vid IUC:s Branschskola läser eleven inriktningskurser tillsammans med ett skräddarsytt kurspaket för att bli kylmontör. Eleven varvar teori med APL under hela utbildningstiden. Teoridelarna läses vid IUC och de praktiska momenten förläggs i huvudsak till APL-platsen.

Gymnasieutbildning inom VVS- och fastighetsprogrammet med yrkesutgång kylmontör är det första steget till att arbeta som kylmontör.

Mål

Målet med utbildningen är att eleven ska skaffa sig goda kunskaper inom kylteori, montering av värmepumpar, kylanläggningar och olika sammanfogningsmetoder som används i kylbranschen.

Kunskap - vad ska eleven kunna efter utbildningen:
Inriktningen kyl- och värmepumpsteknik ska ge fördjupade kunskaper i installation, service, drift och underhåll av olika anläggningar, t ex isbanor, kyl- och frysdiskar samt värmepumpar. Den ska ge grundläggande kunskaper om energioptimering och utveckla förmåga till systemtänkande. Inriktningen ska ge eleverna kunskaper om miljö och säkerhet, särskilt gällande hantering av köldmedier. Inriktningen kan leda till arbete som till exempel kylmontör eller kyltekniker inom bland annat fastighet och industri.

Färdighet - vad ska eleven kunna använda sin nya kunskap till:
Efter gymnasieutbildningen kan eleven arbeta som kylmontör.

För vem passar utbildningen?

Utbildningen riktar sig till elever som vill bli kylmontörer.

Utbildningens innehåll             

På IUC:s branschskola läses nedanstående kurser. Kurserna läses till 50% på IUC och till 50% på APL-platsen. Studierna vid IUC består av 75% teoretiska studier och 25% av praktisk karaktär. Studierna vid IUC genomförs dels i teorisal, dels i IUC:s kyllabb. Totalt läser eleven 1 200 timmar på IUC.

Inriktningkurser

Elkraftteknik, 100 p
Kyl- och värmepumpteknik Grund, 100 p             
Kyl- och värmepumpteknik Miljö och säkerhet, 100 p             

Yrkesutgång - kylmontör

(Företagsekonomi 1 läser eleven vid ordinarie gymnasieskola, 100 p)
Kyl- och värmepumpteknik Energieffektivisering, 100 p             
Kyl- och värmepumpteknik Installation, 200 p
Kyl- och värmepumpteknik Service, 200 p
Mät- och reglerteknik, 100 p             

Programfördjupningskurser

Luftbehandling Grund, 100 p
VVS Svets och lödning rör, 100 p             

Gymnasiearbete

100 p     

Extra kurspaket

Nedanstående programgemensamma kurser kan köpas till i ett kurspaket. Paketet omfattar 4 veckors studier vid IUC under första läsårets vårtermin.

Praktisk Ellära, 100 p
Systemuppbyggnad, 100 p
Verktygs- och materialhantering, 100 p
Värmelära, 100 p

Omfattning

Totalt omfattas IUC:s branschskola av 16 veckor under läsår två och tre. Veckorna är uppdelade i fyra perioder om fyra veckor vardera. En period per termin. Perioderna är schemalagda på bästa möjliga sätt utifrån gymnasieskolornas lov samt nationella prov. 

Övrigt

Eleven kan välja, som på alla yrkesprogram på gymnasiet, att under gymnasieutbildningen läsa in allmän högskolebehörighet på sitt hemmagymnasium för att kunna studera vidare på högskola.

Inom två år efter avslutad gymnasieexamen har eleven möjlighet att avlägga ett prov för att ansöka om ett kylcertifikat, kategori I.

 

 

 

 

Kontakta oss

Sofia Wahlberg Koordinator 010-188 35 17 Skicka epost

Pris 

Utbildningspaket 16 veckor: 112 000 kr.
Lunch och lån av läromedel ingår. Boende, resor och övriga måltider tillkommer.
Delfakturering per period. Samtliga priser är exkl. moms.


Startdatum 

Kontakta IUC för information.


Anmälan

Information om anmälan hittar du här.


Simon går VVS- och fastighetsprogrammet inriktning kyl- och värmepumpsteknik