Gymnasielärling branschskola Ventilationstekniker

När en gymnasielev vid VVS- och fastighetsprogrammet vill läsa till yrkesutgång ventilationstekniker, finns en ny utbildningsväg via IUC:s branschskola.

På sin ordinarie gymnasieskola läser eleven de gymnasie- och programgemensamma kurserna samt eventuellt valbara kurser. Vid IUC:s branschskola läser eleven inriktningskurser tillsammans med ett skräddarsytt kurspaket för att bli ventilationstekniker. Eleven varvar teori med APL under hela utbildningstiden. Teoridelarna läses vid IUC och de praktiska momenten förläggs i huvudsak till APL-platsen.

Gymnasieutbildning inom VVS- och fastighetsprogrammet med yrkesutgång ventilationstekniker är första steget till att arbeta som ventilationstekniker.

Mål

Kunskap - vad ska eleven kunna efter utbildningen:
Inriktningen ventilationsteknik ska ge fördjupade kunskaper i service, drift och underhåll samt mätning och injustering. Den ska ge fördjupade kunskaper om hur olika ventilationssystem fungerar samt hur man utför felsökning och åtgärdar fel med hjälp av rätt typ av utrustning och verktyg. Inriktningen ska utveckla förståelse av plan- och sektionsritningar för installationer, flödesscheman samt styr- och reglerscheman. Den ska också ge kännedom om vikten av fungerande ventilation för att uppnå god inomhusmiljö. Inriktningen kan leda till arbete som till exempel ventilationstekniker.

Färdighet - vad ska eleven kunna använda sin nya kunskap till:
Eleven kan börja jobba som ventilationsmontör eller ventilationstekniker efter avslutad gymnasieutbildning.

För vem passar utbildningen?

Utbildningen riktar sig till elever som vill bli ventilationstekniker.

Utbildningens innehåll

På IUC:s branschskola läses nedanstående kurser. Kurserna läses till 50% på IUC och till 50% på APL-platsen. Studierna vid IUC består av 75% teoretiska studier och 25% av praktisk karaktär. Studierna vid IUC genomförs dels i teorisal, dels i IUC:s ventilationslabb. Totalt läser eleven 1 200 timmar på IUC.

Inriktningkurser

Elkraftteknik, 100 poäng
Luftbehandling, 100 p
Ventilationsteknik – injustering, 100 p

Yrkesutgång - ventilationstekniker

(Företagsekonomi 1 läser eleven vid ordinarie gymnasieskola, 100 p)
Fastighetsautomation 1, 100 p
Fastighetsautomation 2, 200 p
Luftbehandlingsanläggningar, 200 p
Luftströmning, 100 p

Programfördjupningskurser

Luftbehandlingssystem, 200 p

Gymnasiearbete

100 p

Extra kurspaket

Nedanstående programgemensamma kurser kan köpas till i ett kurspaket. Paketet omfattar 4 veckors studier vid IUC under första läsårets vårtermin.

Praktisk Ellära, 100 p
Systemuppbyggnad, 100 p
Verktygs- och materialhantering, 100 p
Värmelära, 100 p

Omfattning

Totalt omfattas IUC:s branschskola av 16 veckor under läsår två och tre. Veckorna är uppdelade i fyra perioder om fyra veckor vardera. En period per termin.
Perioderna är schemalagda på bästa möjliga sätt utifrån gymnasieskolornas lov samt nationella prov.

Övrigt

Eleven kan välja, som på alla yrkesprogram på gymnasiet, att under gymnasieutbildningen läsa in allmän högskolebehörighet på sitt hemma gymnasium för att kunna studera vidare på högskola.

Kontakta oss

Sofia Wahlberg Koordinator 0150-36 56 12 Skicka epost

Pris 

Utbildningspaket 16 veckor: 112 000 kr. 
Lunch och lån av läromedel ingår. Boende, resor och övriga måltider tillkommer.
Delfakturering per period. Samtliga priser är exkl. moms.


Startdatum 

Kontakta IUC för information.


Anmälan

Information om anmälan hittar du här.