Gymnasielärling VVS-montör

Att vara gymnasielärling innebär att man som elev varvar teori med praktik under utbildningstiden. IUC erbjuder gymnasieskolor som har VVS- och fastighetsprogrammet att genomföra de yrkesinriktade teoretiska kurserna samt grundläggande svetsning och lödning i IUC:s för utbildningen anpassade lokaler i Katrineholm.

VVS-företaget där eleven gör sin APL (arbetsplatsförlagt lärande) står för utbildningen i de praktiska momenten. De gymnasiegemensamma kurserna samt eventuellt några valbara kurser läser eleven på sin ordinarie gymnasieskola.

Gymnasielärlingsutbildning med yrkesinriktning VVS-montör, eller rörmokare som man sa förr, är ett första steg till att bli certifierad VVS-montör enligt gällande utbildningsavtal.

Mål

Målet är att efter godkänd gymnasieutbildning inklusive IUC:s utbildning ha färdighet att börja arbeta som lärling. Samt att efter fullgjord lärlingstid kunna avlägga branschprov för bli certifierad VVS-montör. Läs mer om branschprovet på VVS-Branschens Yrkesnämnds hemsida.

Kunskap och färdigheter

Efter utbildningen på IUC ska eleven ha fått kunskaper inom installation, felsökning, reparation, drift, underhåll och reglerteknik av värme-, vatten- och avloppsanläggningar i allt från enklare till mer komplexa system. Samt fått kunskaper om olika material och metoder. Eleven ska ha färdigheter i att utföra rörinstallationer, montera olika typer av apparater och utrustningar t ex tvättställ, radiatorer och varmvattenberedare.

Målgrupp

Elever som är inskrivna i en gymnasieskola som bedriver VVS- och fastighetsprogrammet och som vill gå en gymnasial lärlingsutbildning där man varvar skolförlagd utbildning med arbetsförlagd utbildning.

Utbildningen och yrket passar tjejer och killar som vill ha ett rörligt arbete och är intresserade av både ny och gammal teknik inom VVS-branschen.

Utbildningens innehåll

På IUC läser eleven nedanstående kurser, varav ca 2/3 är teoretiska kurser och ca 1/3 är av praktisk karaktär som svets, lödning och verktygs- och materialhantering. Totalt läses 720 timmar på IUC av utbildningens totala 1600 timmar. Resterande 780 timmar för att uppnå fullgjord lärlingstid är lärande i arbete på ditt APL-företag.

Elkraftteknik, 40 tim
Entreprenadteknik, 40 tim
Injusteringsteknik, 40 tim
Praktisk ellära, 40 tim
Sanitetsteknik 1, 40 tim
Sanitetsteknik 2, 40 tim
Systemuppbyggnad, 40 tim
Verktygs- och materialhantering, 40 tim
VVS Gassvetsning rör, 80 tim
VVS Svets och lödning rör, 80 tim
VVS TIG-svetsning, 40 tim
VVS-teknik, 80 tim
Värmelära, 40 tim
Värmeteknik 1, 40 tim
Värmeteknik 2, 40 tim

Utöver dessa kurser ingår svetsprov samt kursen Branschregler för Säker Vatteninstallation inkl. prov (certifikatet ingår ej).

Förkunskapskrav

Lärlingen behöver inga förkunskaper men ska vara behörig att gå ett gymnasieprogram.

Omfattning

Lärlingen kommer till IUC i totalt 18 veckor under 2,5 år. Veckorna är uppdelade i fyra stycken 4-veckors perioder och en avslutande 2-veckors period. En period per termin.

Perioderna är schemalagda på bästa möjliga sätt utifrån gymnasieskolornas lov samt nationella prov. Periodindelning för respektive utbildningsstart hittar du här.

Övrigt

Vid svets- och lödkurserna behöver skyddskläder i bomull samt arbetsskor med stålhätta medtagas.

Om lärlingen inte får godkänt i någon av kurserna finns det möjlighet till repetitionsveckor, två veckor på våren och en vecka på hösten. Lärlingen kommer till IUC, får en kortare repetition av aktuell kurs, gör omtenta samt får en genomgång av denna. Kursernas längd är allt från 1-3 dagar. Kontakta oss för aktuella priser.

 

Kontakta oss

Sofia Wahlberg Koordinator 010-188 35 17 Skicka epost
Mattias Wirdéus Ansvarig lärlingsutbildning 010-188 35 81 Skicka epost

Pris 

Utbildningspaket 18 veckor: 135 000 kr/elev.
Lunch och lån av läromedel ingår. Boende, resor och övriga måltider tillkommer.
Delfakturering per period. Samtliga priser är exkl. moms.


Startdatum 

Kontakta IUC för information.


Anmälan

Information om anmälan hittar du här 


Mer information

På Skolverkets hemsida kan du läsa mer om gymnasial lärlingsutbildning. Klicka här.

På VVS-Branschens Yrkesnämnds hemsida kan du läsa mer om branschcertifikat, lärlingar och KUB. Klicka här.


Ett jobb som passar både tjejer och killar