Ny vd på INSU - Pressmeddelande

INSU Installationsbranschens utbildnings- och utvecklingscenter kan den 1 maj välkomna nya vd:n Jens Back. Jens har lång erfarenhet från organisationer och företag som arbetar med kunskapsförmedling. I den expansiva fas som INSU nu befinner sig i, kommer Jens Back att passa utmärkt som ny ledare.

Vid årsskiftet gick utbildningsföretagen EUU* och IUC* samman och bildade det nya bolaget INSU. INSU är installationsbranschens egna utbildningsföretag. Idag presenterades den nya vd:n Jens Back för medarbetarna på INSU. Jens kommer närmast från Lärande i Sverige, där han arbetade som projektledare, men har under merparten av sin karriär verkat som rektor.

- Jag ser fram emot att få vara med och utveckla branschen tillsammans med alla kompetenta medarbetare på INSU. Min roll blir att inledningsvis identifiera förbättringsområden som skapar samordningsvinster. Vi ska satsa på att ligga i framkant i teknisk utveckling, både i produktinnehåll och i utbildningsform för att på bästa sätt möta branschens behov – både nu och i framtiden.

INSU befinner sig i en expansiv fas där man, förutom att utbilda och utveckla yrkesverksamma installatörer och deras företag, möter behovet av att utbilda nya grupper som väljer installationsbranschen som arbetsplats. Jens Albrektsson, chef för avdelningen Utbildning och kompetens på Installatörsföretagen, tillika tillförordnad vd för INSU berättar om rekryteringen och framtiden.

- Vi har nått målet att fusionera två väletablerade företag. Med 60 års samlad erfarenhet som utbildningspartner är vi nu rustade att ta ett rejält språng mot nya utmaningar. Jag och styrelsen är övertygade om att Jens Back är rätt person att leda företaget i dess nya riktning.

I rekryteringen letade vi efter en person med passion för ledarskap och kunskap om att utveckla utbildningsföretag. På alla punkter motsvarar Jens Back våra förväntningar.
Jens Back tillträder som ny vd för INSU den 1 maj 2019. Jens Albrektsson blir ledamot i INSUs styrelse och fortsätter som chef för avdelningen Utbildning och kompetens på Installatörsföretagen.

*EUU Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter, IUC Installatörernas Utbildningscentrum.

Jens Back ny Vd för INSU

Jens Back ny vd för INSU

Jens Albrektsson hälsar nya vd:n Jens Back välkommen till INSU

Jens Albrektsson hälsar Jens Back välkommen till INSU

För mer information:

Jens Albrektsson tf. vd INSU
Tel. 08-762 75 76, jens.albrektsson@insu.se


INSU Installationsbranschens utbildnings- och utvecklingscenter ägs av Installatörsföretagen. INSU utbildar företag, industrier och organisationer som arbetar med elteknik, data/tele, säkerhet, energidistribution, vatten/sanitet, kyl- och värmepumpsteknik och ventilation. INSU har cirka 50 anställda och beräknar omsätta 85 miljoner kronor 2019.