Om oss


Vår vision är ett samhälle där god ventilation skapar bättre miljö och där trygga, säkra installationer ger effektiv energianvändning i lokaler och bostäder. Genom våra utbildningar skapar vi förutsättningar för detta. Vi har lärare som själva är från branschen samt unika utbildningslokaler och verkstäder utrustade med den senaste tekniken.

IUC är en heltäckande utbildningspartner som erbjuder ett brett utbud av utbildningar; lärlingsutbildning, grund- och vidareutbildning för företag samt yrkeshögskoleutbildningar. Vi utbildar inom VVS, ventilation, kyl- och värmepumpteknik, styr- och reglerteknik, energi, el, och ledarskap. Vi har kurser i Stockholm, Katrineholm, Göteborg och Malmö. Efter överenskommelse företagsanpassar vi även utbildningar baserat på företagens behov och önskemål. Företagskurser kan genomföras på IUC eller på din hemmaplan.

Tack vare våra branschorganisationer Installatörsföretagen, Svensk Ventilation, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen har vi unika möjligheter att förstå branschens och kundernas behov samt kan anpassa våra utbildningar därefter.

Välkommen till IUC!

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att erbjuda kompetensutveckling i syfte att säkerställa hög kvalitet och kunskapsnivå inom installationsbranschen. Vi vill att alla som arbetar inom installationsbranschen ska vara väl utbildade och ha rätt kunskap för det arbete som ska utföras. Våra utbildningar har övningar och exempel som utgår från dagens teknik och villkor på marknaden. Vårt mål är att dina nya kunskaper ska vara direkt användbara när du som deltagare kommer ut på arbetsmarknaden eller tillbaka till dina ordinarie arbetsuppgifter.

Vi erbjuder både grund- och vidareutbildningar inom VS, ventilation, kyl- och värmepumpteknik, styr- och reglerteknik, energi, el och ledarskap. För dig som vill lära dig ett nytt yrke är våra yrkeshögskoleutbildningar en effektiv väg att gå. Med IUC:s utbildningar kan du skaffa dig ett nytt yrke eller ta nästa steg i din karriär inom installationsbranschen.

Fördelar med att välja IUC

För att vara säker på att du får en kvalitativ och bra utbildning för ett yrke inom installationsbranschen är valet av utbildningsföretag viktigt. En stor fördel med IUC är att vi har löpande kontakt med branschföretagen. Vi är en stiftelse vilket innebär att en eventuell vinst går tillbaka till verksamheten och dess utveckling. I stiftelsens styrelse sitter representanter från branschorganisationerna Installatörsföretagen, Svensk Ventilation, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen samt Katrineholms kommun. Det ger oss direktkontakt med branschen och det är i dialog med våra ägare och våra kunder vi bestämmer vårt utbud av utbildningar och kurser. Med andra ord är vi alltid uppdaterade på vad och vilken kompetens som företagen och branschen verkligen behöver och vill ha.

Vi utbildar i hela Sverige men vårt huvudkontor och stora utbildningscenter finns i Katrineholm. Här är våra utbildningslokaler unika. Utöver våra teorilokaler har vi verkstäder och labb utrustade med den senaste tekniken för praktisk träning på det mesta. Med möjlighet att jobba praktiskt i de system, variationer av aggregat, don och annan utrustning som finns inom VVS, ventilation, kyl- och värmepumpteknik, styr- och reglerteknik, energi och el blir utbildningen mycket verklighetsnära och effektiv. 

Historik

1987 började IUC att bygga sin verksamhet på nuvarande adress i Katrineholm. Då hette företaget VVS-U (VVS-Utbildningscentrum) som sedan kom att ändras till IUC, Installatörernas Utbildningscentrum. Från start bedrevs i första hand lärlingsutbildning inom VVS, men även företagskurser genomfördes tidigt. Under åren har verksamheten vuxit med både nya utbildningsområden som kyl- och värmepumpteknik, ventilation och management och nya kundgrupper har kommit. Vill du läsa vår historia med de viktigaste höjdpunkterna hittar du dem här!

IUC:s ägare

IUC är en stiftelse vilket innebär att det inte finns några ägare och därför ej heller några som är intresserade av vinstutdelning. All eventuell vinst återinvesteras i företaget. I IUC:s styrelse är branschorganisationerna Installatörsföretagen, Svensk Ventilation, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen samt Katrineholms kommun är representerade.

  • Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag verksamma inom VVS samt arbetsgivarorganisation för företag verksamma inom kyla, rör, industrirör, ventilation och teknisk isolering.
  • Svensk Ventilation företräder ventilationsföretagen i Sverige – tillverkare, installatörer, serviceföretag, återförsäljare och konsulter.
  • Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) är en branschorganisation som samlar tillverkare, importörer, installatörer samt serviceföretag inom kyl- och värmepumpbranschen.
  • Katrineholms kommun är en aktiv kommun med många framgångsrika och växande företag, det är också här IUC:s lärlingsutbildning, Yrkeshögskola och utbildning för yrkesverksamma inom installationsbranschen finns.

Våra medarbetare/lärare

Vi vill ge dig som väljer våra utbildningar bästa tänkbara förutsättningar för att jobba inom installation, energi och fastighet. Därför tycker vi det är viktigt att våra lärare själva har erfarenhet, som egna företagare eller som anställda, med arbete inom värme, ventilation, kyla, styr- och reglerteknik, energi och el.

Våra lärare har rätt erfarenhet och kompetens för att göra varje utbildning effektiv och användbar. De vet vad du som elev/kursdeltagare behöver kunna för att lyckas i ditt yrke.

IUC har nöjda kunder

BETYG 8,4

Vad våra kunder tycker om oss är helt avgörande för vår framtid. Därför är det mycket roligt att konstatera att IUC har nöjda kunder. Alla öppna kurser följs upp i utvärderingar där kursdeltagaren på en tiogradig skala får ange hur nöjda de är med den totala kursupplevelsen. För 2017 blev nöjd kund-indexet 8,4. Det är en siffra att vara stolt över, men också att förvalta och framförallt ytterligare förbättra.