IUC från 1987 till idag

1987 började IUC att bygga sin verksamhet på nuvarande adress i Katrineholm. Då hette företaget VVS-U (VVS-Utbildningscentrum) som sedan kom att ändras till IUC, Installatörernas Utbildningscentrum.
Från start bedrevs i första hand lärlingsutbildning inom VVS men även företagskurser genomfördes tidigt.

1996 genomför IUC det första branschprovet till certifierad VVS-montör på uppdrag av VVS-branschens yrkesnämnd. En av de två första att göra och klara provet var Mattias Wirdéus som numera är lärare på IUC.

1997 byggs landets första propananläggning för laborationer.
Stiftelsen startar även landets första KY-utbildning till Installatör. Detta är föregångaren som kommer att bli yrkeshögskolans Installations-ingenjör och nuvarande VVS-ingenjör.

2000 byggs nya labb med kylmaskiner och en ny värmepump installeras för att kunna bedriva nya utbildningar.

2001 startar den första utbildningen till KY-tekniker inom kyla.

2002 startas den första utbildningen till tekniker inom eldistribution (stolpklättrare).

2004 utvecklas Kylmontörsutbildningen och IUC får utbildningsuppdrag från Arbetsförmedlingen.

Ett nytt forskningslaboratorium, SEK, byggs för att ytterligare stärka IUC:s utveckling inom energi och kylteknik. Göran Persson, dåvarande stadsminister, inviger laboratoriet.

2005 startas KY-utbildningar till Arbetsledare inom väghållning och till Fastighetstekniker.

2006 startas den första gymnasieklassen för utbildning till VVS-montör.

2007 färdigställs två nya lokaler med kylmaskiner för praktiska övningar samt en svets och lödutbildningslokal. IUC Stockholm invigs, efter att IUC köpt Stockholms Miljöcentrum.
VVS-konstruktion startar inom KY-utbildningen.

2008 startas KY-utbildning till VA-Projektör.

2009 Injusteringslabbet inom VVS invigs.
Branschprovet öppnar i Sundsvall och i Hässleholm.

2010 Laboratoriet SEK läggs ner.

2011 Fördjupat samarbetet med Kyl & Värmepumpsföretagen genom att erbjuda kompetensutvecklingskurser, teoretiska och praktiska kurser inför certifieringsproven. Kyl-certifieringen i dess nuvarande form införs.
IUC erbjuder teoriutbildning för elever som väljer gymnasial lärlingsutbildning i VVS- och fastighetsprogrammet.

2012 uppgraderas kyllaboratoriet till en modern övningsmiljö med bland annat flera CO2-aggregat.
Yrkeshögskolans Arbetsledare inom VVS startar.

2014 Startas utbildning inom Kylteknisk konstruktion och till VVS-tekniker.

2015 IUC vinner en ny upphandling av Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildning för VVS-montörer.

2016 Första företagslärlingsklassen inom kyla påbörjar sin utbildning.

2017 IUC lanserar tillsammans med Svensk Ventilation en ny utbildning till ventilationsmontör och under året invigs även företagets nya ventilationslabb.

2018 Yrkesvux startar i samarbete med Viadidakt och våra kranskommuner.
IUC blir utvald av Skolverket till branschskola. Det pågår planering och rekrytering av skolor och elever till dessa nya klasser.

2019 Från 1 januari 2019 går IUC och EUU samman och bildar INSU.