Våra lokaler

På IUC i Katrineholm möter du en unik utbildningsmiljö med unik teknisk utrustning. Övningar varvas med teori så att du får den breda och avancerade teknikerkompetens som behövs i branschen. Utöver ett tiotal traditionella teorilokaler finns bl a en svetsverkstad, en VS-verkstad, ett ventilationslabb utrustat med den senaste tekniken och ett stort modernt kyl-labb.

Vi utvecklar tekniken i våra labb löpande för att kunna möta de behov och önskemål som finns hos våra kunder. Labben är utrustade så att de ska passa samtliga deltagare, oavsett om det är en grund- eller vidareutbildning.

Med våra olika utbildningsplatser kommer vi att kunna förse bl a kyl- och värmepumptekniker, ventilationsmontörer, rörmontörer, driftpersonal och fastighetsskötare med rätt utbildning som bidrar till ett mer energieffektivt och bättre inomhusklimat.

Ventilation

Vårt nybyggda ventilationslabb invigdes våren 2017 och är utrustat med den senaste tekniken. Här finns de bästa förutsättningarna för utbildning inom ventilationsteknik, injustering- och mätning av luftflöden. Branschens medarbetare får möjlighet att i moderna och funktionella lokaler kompetensutveckla sig inom energieffektivisering och för bättre inomhusklimat inom ventilation.

I direkt anslutning till ventilationslabbet finns en nyrenoverad teorilokal som gör det enkelt att varva teori med praktiska studier.

VS

Vi har ett VS-labb som är utrustat med ett flertal olika typer av värmesystem. I vår VS-verkstad finns en mängd olika verktyg och material. Här praktiseras diverse installationer, allt från grundläggande till mer avancerade. Vår svetsverkstad med ett tjugotal svetsbås används flitigt för både svetsning och lödning.

Kyl- och värmepumpteknik

Vi har sju stycken moderna utbildningslokaler avsedda för våra utbildningar inom kyl- och värmepumpteknik. Två av dem är teorisalar.

Vårt kyl-labb invigdes 2013 och är ett modernt labb med 8 st CO2-maskiner, men även ett antal traditionella aggregat med vätskekyla. Det finns allt från små enhetsaggregat med endast ett par hundra grams köldmediefyllning till ett stort aggregat med 150 kilo fyllnadsmängd. Vi har flera olika mobila aggregat och vi har ett flertal uppsågade komponenter som ofta används i utbildningssyfte. Teori och praktik varvas med fördel i samma lokaler.

Vårt certifieringslabb används i samband med kurser och examineringsprov inför ansökan om kylcertifikat. IUC är ett av Incerts godkända examinationscentra inom kyla.