Adam Sandström vidareutbildade sig på Yrkeshögskolans distansutbildning

Adam Sandström hade jobbat några år som VVS-montör, då han bestämde sig för att vidareutbilda sig inom branschen. Han gjorde en sökning på internet för att se vilka utbildningar som fanns. Där fastnade han för IUC Yrkeshögskolas distansutbildning, Arbetsledare VVS, en utbildning han kände skulle passa honom bra. Intressanta ämnen och en bra kombination att kunna vidareutbilda sig och arbeta samtidigt, tyckte Adam och skickade in sin ansökan. 

Vi träffar Adam Sandström efter att han tagit sin examen och ställer några frågor om hur studieåret varit, samt vilken nytta han har av sina nya kunskaper i jobbet.

Att plugga på 75 % fart och samtidigt arbeta kräver disciplin, säger Adam. Man får räkna med att avsätta studietid på kvällarna, om man samtidigt jobbar heltid som jag gjorde. Vid de gemensamma träffarna i Stockholm valde jag att ta tjänstledigt. En del i klassen hade träffarna som en del i sin arbetstid. Lösningarna har varit lite olika.

De gemensamma lärarledda träffarna i Stockholm var bra. Det blir en hel del ”korvstoppning”, eftersom lärarna vill delge oss så mycket kunskap som möjligt inför kommande arbetsuppgift. Men det är man ju förberedd på, eftersom det är en distansutbildning. Det var även givande att få träffa klasskamraterna. Vi är kollegor i branschen och det är alltid intressant att diskutera och byta erfarenheter med varandra. Jag och en av mina klasskamrater som bor i samma stad, träffades även mellan de gemensamma träffarna och bollade tankar och idéer kring uppgifterna, berättar Adam.

Jag tycker utbildningen var bra. De mest intressanta ämnena för mig var ledarskap, termodynamik och juridik. Dels är det intressanta ämnen och dels har jag mycket nytta av dem i mitt nuvarande arbete. Det jag saknade i utbildningen var presentationsteknik. Det hade varit bra att få träna på att ”stå på scenen” innan man presenterade sitt examensarbete. Det var ju ett tag sedan man höll en presentation i ett klassrum, fortsätter Adam.

Att vidareutbilda sig är både roligt och nyttigt, säger Adam och avslutar med några råd till dig som planerar att kombinera arbete med studier.

”Se till att avsätta studietid på kvällar och helger”. Hur mycket tid beror förstås på hur mycket du får och kan göra på dagtid. ”Ha gärna en studiekompis som du kan bolla uppgifterna med” det sporrar och underlättar. Slutligen ”Var med på de gemensamma träffarna”. Du lär dig mycket dessa dagar och att träffa kollegor i branschen och utbyta erfarenheter är givande.

Adam Sandström studerade på IUC Yrkeshögskola