LIA - lärande i arbete

En tredjedel av studierna sker på företag som lärande i arbete, LIA, det som vi i vardagstal kallar praktik. På företag får de studerande prova olika yrkesroller och lära sig hur branschen arbetar. De bygger viktiga nätverk och får arbetslivserfarenhet redan under studietiden, vilket ger dem en fördel när de ska söka arbete. 

Under LIA-perioderna ska de framförallt aktivt lära sig nya saker under sin tid på företaget. De får träna analytisk förmåga, tillämpa helhets- och systemperspektiv och ta ansvar. Detta sker genom att de deltar i aktuella projekt, är engagerade och försöker hitta lösningar på verkliga problem.

De studerande ordnar sin LIA-plats på egen hand, men vi tipsar gärna om engagerade företag som tar emot våra studerande, över hela landet. Vi är mycket glada över vårt samarbete med olika företag och vet att ni har stor glädje av de studerande både under LIA-perioden och efter att de tagit sin examen. 

Våra samarbetsföretag behöver anställa många fler kvalificerade tekniker och ingenjörer. Med ett bra studieresultat samt stort engagemang och visat intresse under LIA-perioderna, är möjligheten att få ett intressant jobb efter avslutad utbildning mycket god. Så gott som alla studerande har en anställning redan på examensdagen.

Vill du veta mer om LIA? Vill du få en blivande VVS-ingenjör eller Kyl- och värmepumptekniker till ditt företag? Vår koordinator svarar gärna på frågor.

Om du vill ha en eller flera LIA-studerande till ditt företag är du välkommen att anmäla ditt intresse. Uppge namn, mejladress, postadress och mobilnummer till kontaktpersonen på ditt företag och vilken ort LIA-platsen erbjuds.


Utbildningskoordinator, Camilla Rellnert Gustafsson