LIA Kyl- och värmepumptekniker

En tredjedel av studierna är lärande i arbete (LIA) på företag, fördelat på tre perioder med olika teman för att de studerande ska få komma i kontakt med flera yrkesroller på olika företag. LIA-perioderna är ett utmärkt tillfälle för företag och de studerande att lära känna varandra. Det är inte ovanligt att en duktig engagerad studerande blir anställd på något av de företagen som en LIA-period har genomförts på.

IUC Yrkeshögskolas utbildning till Kyl- och värmepumptekniker i Katrineholm leder till jobb som kräver avancerad kylteknikerkompetens. Utbildningen är på 1,5 år varav en tredjedel är praktik med lärande i arbete (LIA=praktik). Att ta emot en studerande på LIA är ett utmärkt tillfälle för både företag och studerande att lära känna varandra. Många av de studerande börjar jobba där de har gjort en LIA-period.

En tredjedel av studierna är lärande i arbete (LIA) på företag, fördelat på tre LIA-perioder. Perioderna har olika teman för att den studerande ska få komma i kontakt med flera yrkesroller på olika företag.

De studerande får med sig några obligatoriska uppgifter från skolan som de ska jobba med på företaget. Därutöver bestämmer de och handledaren några väl avgränsade moment/uppgifter anpassade efter periodens tema, deras bakgrund och företagets verksamhet. Vi söker kontinuerligt samarbetsföretag som vill vara med och utbilda framtidens kyl- och värmepumptekniker. Se mer info om detta här.

LIA 1: Servicearbeten, 4 veckor

Introduktionspraktiken ska ge den studerande en första inblick i jobbet som kyl- och värmepumptekniker. Den studerande ska följa med en kyl- och värmepumptekniker i det dagliga arbetet för att lära sig vad yrket går ut på, få materialkännedom och lära sig hantera de vanligaste verktygen.

LIA 2: Dokumentation och servicearbeten, 8 veckor

Den studerande ska lära sig hur en kylmontörs vardag ser ut, få djupare materialkännedom och bättre lära sig hantera de vanligaste verktygen. Handledaren och den studerande bestämmer gemensamt ett antal valfria konkreta moment som ska läras in under perioden. De obligatoriska momenten beskrivs i checklistan för perioden.

LIA 3: Drift och underhåll, 8 veckor

Den studerande ska lära sig att hantera köld- och värmebärare och att förstå hur en kylanläggning är konstruerad. Handledaren och den studerande bestämmer gemensamt ett antal valfria konkreta moment som den studerande ska lära sig under perioden. Dessa moment kan till exempel vara att beräkna och dimensionera en av företaget konstruerad kylanläggning, göra tryck- och täthetsprovning, göra en konvertering av ett kylaggregat samtfelsöka både elsida och köldmediesida, öva hårdlödning och injustera regulatorer. Under LIA-period 3 är det lämpligt att den studerande även tränar på de olika delmoment som kommer att ingå i examensarbetet.