LIA VVS-ingenjör

En tredjedel av studierna är lärande i arbete (LIA) på företag, fördelat på tre perioder med olika teman för att de studerande ska få komma i kontakt med flera yrkesroller på olika företag. LIA-perioderna är ett utmärkt tillfälle för företag och de studerande att lära känna varandra. Det är inte ovanligt att en duktig engagerad studerande blir anställd på något av de företagen som en LIA-period har genomförts på.

LIA 1: 8 veckor

Studenten ska följa och assistera en projektledares arbete i så många projektfaser som möjligt. Det kan handla om att tala med underställd personal, uppläggning, startmöten, kontakt med kunder och underleverantörer, projekteringsfasen, byggmöten, budget och ekonomisk uppföljning. Studenten ska visa en personlig och social kompetens för att kunna fungera i olika arbetslag och koordinationsfunktioner. Perioden bör i förstahand genomföras på ett installationsföretag.

LIA 2: 8 veckor

Studenten ska prova på att konstruera i så många delsystem som möjligt. Efter perioden ska studenten kunna göra enklare ritningar och beräkningar av installationssystem, konstruera lösningar på tekniska problem och förstå vad som menas med systemtänkande. Konstruktionsperioden bör genomföras på ett teknikkonsultföretag eller installationsföretag med konstruktionsavdelning.

LIA 3: Examensarbete 8 veckor

Examensarbetet utgörs av en totalentreprenad med minst fyra tekniska system. Det utgår från en förfrågan från kund om ett verkligt objekt, som ska bestå av förfrågningsbrev, ritning på byggnaden och rambeskrivning. Arbetet ska innehålla anbud till kund, konstruktion och produktion och levereras i form av projektpärmar av den kvalitet och det omfång som gäller för ett skarpt uppdrag hos en installatör eller teknikkonsult. Studenten bör ta hjälp av handledare från både installatörs- och konsultledet.