Våra LIA-företag

Vill du få en blivande VVS-ingenjör eller Kyl- och värmepumptekniker till ditt företag? Var med och forma dina framtida medarbetare!

Vi är mycket glada över vårt samarbete med olika företag. Vi vet att ni har stor glädje av de studerande både under LIA-perioden och efter att de tagit sin examen. 

Om du vill ha en eller flera LIA-studerande till ditt företag är du välkommen att anmäla ditt intresse till oss:​

Utbildningsledare, Annika Linder  
Utbildningskoordinator, Camilla Rellnert Gustafsson

Uppge namn, mejladress, postadress och mobilnummer till kontaktpersonen på ditt företag. Ange även på vilka orter ni önskar få LIA-studenter.


Nedan kan du se några av de företag som både tagit emot studerande på LIA och anställt våra nyutexaminerade studenter.

ACP Luftbehandlingsprodukter säljer ventilationsprodukter.

Alig ventilation rådgivning, kalkyler, ritningar och material. Specialiserade på ventilation för småhus, grupphus och mindre lokaler.

Armatec är ett kunskapsföretag inom värme, kyla och process.

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. De utformar, installerar och underhåller tekniska system för el, värme, sanitet och ventilation.

Avent arbetar över flera teknikområden som ventilation, värme, el, styr och rör

Bengt Dahlgren är ett teknikkonsultföretag som verksamt inom hela bygg- och förvaltningsprocessen.

Bjerking erbjuder konsulttjänster inom hus-, installations- och anläggningssektorn.

Bravida Sverige erbjuder en heltäckande specialistkompetens inom el, värme, sanitet och ventilation.

Carrier Refrigeration AB är världsledande inom tillverkning av energieffektiva luftkonditioneringssystem och ingår i United Technologies Corporation (UTC).

Caverion arbetar med installation och service av industri-, energi- och fastighetstekniska tjänster.

Coromatic projekterar, implementerar och underhåller klimataggregat och vätskekylare.

COWI är ett konsultföretag inom områdena: Samhällsplanering och management, Vatten och miljö, GIS och IT, Infrastruktur, Byggnad och fastighet, Industri och energi.

Dahlmans Kylteknik AB i Uddevalla projekterar och installerar samt servar inom kyla, energi och värme.

Dynamate har ett brett utbud av tekniska tjänster inom produktions- och fastighetsunderhåll.

E:a VVS Konsult AB är ett konsultföretag med verksamhet inom VVS-teknik, kyla, energi- och miljöteknik. Verksamhet bedrivs främst i Mälardalen.

Egeryds fastighetsförvaltning i Örebro utvecklar och förvaltar fastigheter. Erbjuder LIA-plats för Kyl- och värmepumptekniker.

EVU Energi & VVS-utveckling arbetar med inneklimat och energieffektivitet.

Exengo jobbar med luftbehandling, värme, kyla, sanitet, gas, tryckluft, energi, kalkyl, installationssamordning och besiktningsuppdrag.

Francks Kylindustri projekterar, installerar och servar kyl- och värmepumpanläggningar för till exempel butiker, storkök och industrier.

FS-service är helhetsleverantör inom ventilation, värme, kyla och energi för industrier och fastighetsägare.

GK Gunnar Karlsen Sverige AB är leverantör av tekniska installationer för inneklimat, ventilation, byggautomation, kyla och rörledningar.

Gustafssons rör i Umeå är ett auktoriserad VVS-installatör och utför installationer av värme, sanitet, kyla samt service- och underhållsarbete.

Hoist Energy utför totalentreprenader inom ventilation och styr- och reglerteknik.

Huurre arbetar med kylentreprenader och service.

Incoord är en teknikkonsult med stark miljömission som erbjuder specialistkompetens inom VVS, el och tele, energi och hållbart byggande, samt styr och övervakning.

Kadesjös är ett heltäckande konsultföretag inom bygg- och VVS-projektering med säte i Mälardalen.  

Klimatbyrån levererar utrustning för ventilation.

Klimatteknik Tommie Nilsson AB är en VVS- och energikonsult som utför VVS-projektering, besiktningar och OVK-kontroll.

Kungälvs Rörläggeri AB finns bl a i Kungälv, Göteborg och Stockholm. Arbetar med VVS-installationer och service - allt från egnahem till större fastigheter och industriprojekt.

Kylanläggningar AB i Norrköping utför de flesta förekommande kyl- och värmepumpsuppdrag från idé till färdig entreprenad. Deras huvudsakliga verksamhetsområde är Östergötland, Södermanland och Stockholm.

Kylmontören i Piteå AB har en bred verksamhet. De bedriver till största delen kylentreprenader samt service och underhåll av kylaggregat, värmepumpar, mobila kylanläggningar (fordon) i Norr- och Västerbotten.

Lindvent är specialister inom behovsstyrd ventilation.

Menerga bygger energibesparingssystem för olika typer av fastigheter.

Norconsult säljer arkitekt-, miljö-, energi- och övriga tekniska konsulttjänster inom samhällsbyggnadssektorn.

PQR Consult är ett installationskonsultföretag.

Ramböll Sverige är ett teknikkonsultbolag som arbetar med VA-system, värmesystem, brandsäkerhetssystem, kylsystem och luftkonditionering.

Reinertsen Sverige är verksamt inom olja och gas, energi, infrastruktur, bygg och industri.

Rörläggaren är ett installationsföretag. Heltäckande entreprenad inom VVS med egen prefab.

Rörproduktion har allt inom VVS och installationsteknik.

Sandbäckens Rör utför rörtekniska installationer.

Schönström VVS-projekt är ett konsultföretag i VVS-branschen.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och fastigheter.

Stevo´s Storkök AB har en lång erfarenhet inom storköksbranschen med utbildade tekniker, säljare och administrativ personal.

Sweco Systems är teknikkonsulter som jobbar med planering, design, konstruktion, projektering och projektledning.

Swegon är ett företag inom inomhusklimat och ventilation.

Sydtotal är främst ett ventilationsföretag, men jobbar även med energioptimering, fastighets-IT och olika servicefunktioner.

TESAB-kedjans företag jobbar med livsmedelskyla, industrikyla, komfortkyla samt värme och energi.

Thermotech är utvecklare, tillverkare och leverantör av kundanpassade värme- och rörsystem i norra och östra Europa.

TPi Klimatimport finns i Järfälla. Arbetar bland annat med produktförslag till konsulter och installatörer.

TQI Consult VVS arbetar med VVS-projektering, projektledning och energieffektivisering.

VM Pumpar producerar pumpar.

Wikström VVS-Kontroll är ett konsultföretag inom VVS, energi och miljö.

Wilhelmsen Technical Solutions levererar kundanpassade lösningar, utrustningar och tjänster till sjöfarts- och offshoreindustrin.

WSP ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag som erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi.

ÅF-Infrastructure arbetar inom VVS med projektering, rådgivning, utredningar, mätningar, programmeringar, kontroller och besiktningar.