Arbetsledare VVS

Myndigheten för Yrkeshögskolan är den myndighet som varje år beviljar vilka utbildningar som får starta. Utbildningarna beviljas för 2 år i taget. Denna utbildning planerar vi att söka med start hösten 2019.

Information om denna utbildning kommer att uppdateras och kompletteras under 2018 inför ansökan 2019. Har du registrerat en intresseanmälan på vår hemsida kommer du automatiskt att få löpande information till din mejladress. Om inte är du välkommen att registrera dig här.


OBS! Nedanstående information kan komma att ändras inför 2019.

Den här utbildningen vänder sig enbart till dig som redan har viss erfarenhet inom VVS och vill vidareutveckla din kompetens. Utbildningen ger dig yrkeskompetens för att arbeta som arbetsledare inom VVS branschen. Utbildningar inom yrkeshögskolan förser arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid.

Utbildning och innehåll

Det här är utbildningen för dig som siktar på att bli arbetsledare inom VVS. Du lär dig mer om hur VVS-tekniska system är uppbyggda och fungerar, får kunskap om lagstiftning, regler och normer och blir förtrogen med ekonomiska begrepp och kvalitetssäkring. Utbildningen kommer att utveckla din förmåga att strukturera entreprenader och att leda och fördela arbetsuppgifter på ett VVS-företag.

 • Arbetsmiljöledning
 • Entreprenadkunskap
 • Informations- och kommunikationsteknik
 • Kontroll och provning
 • Kvalitetsledning
 • Ledarskap och konflikthantering
 • Projektekonomi
 • Examensarbete

Studietakt

200 YH-poäng. Halvfart under ca 1 år.

Utbildningsort

Distansutbildning med 10 st obligatoriska träffar på skolan.

CSN

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel från CSN.

Mål

Kunskaper

Utbildningen ger specialiserade kunskaper inom området arbetsledning samt kunskaper att arbete med arbetsledning efter fastställda dokument som kvalitetsplaner entreprenadkontrakt. Utbildningen ger kunskaper om ekonomisystem i ett uppdrag och om gruppdynamik och konflikthantering.

Färdigheter

Utbildningen ger färdigheter att verka som arbetsledare. Att arbetsleda en av mångfald sammansatt grupp samt hantera ekonomisk redovisning samt lösa konflikter i en grupp.

Kompetenser

Utbildningen ger kompetens att självständigt leda en grupp i ett projekt vilket leder till vidare lärande och professionell utveckling inom yrket.

Efter utbildningen kan du arbeta som

 • Arbetsledare VVS
 • VVS ledande montör
 • Lagbas

Målgrupp

För dig som har tidigare erfarenhet inom VVS- och kylbranschen. Du bör ha en pågående anställning. Utbildningen varvar skolförlagd utbildning med arbetsuppgifter mellan skolperioden ute på ett företag.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt särskilda behörighetskrav.

Särskilda behörighetskrav

Meddelas när 2019 års ansökan är skickad till Myndigheten för Yrkeshögskolan.

Reell kompetens

Saknar du den grundläggande behörigheten kan du söka på så kallad ”reell kompetens”. För att söka måste du bifoga arbetsintyg, kurs- eller utbildningsbevis, intyg avseende ideella uppdrag och arbetsprover.

20%-regeln

Du som inte uppfyller den grundläggande behörigheten eller reell kompetens kan ändå söka utbildningen och det kommer att göras en bedömning om du klarar utbildningen och yrket.

Kontakta oss

Annika Linder Utbildningsledare / Samordnare 0150-36 56 23 Skicka epost

Sagt om utbildningen 

"Utbildningen öppnade upp dörrarna för samtliga i klassen, innan utbildningen var det svårt att få chans till en intervju medan efter examen är samtliga jag har varit i kontakt med väldigt attraktiva hos arbetsgivare."