Kalkylator VVS

För att få affärer krävs prisvärda och kvalitativa offerter. Som kalkylator inom VVS drivs du av att hitta lösningar på tekniska utmaningar och ekonomiska förutsättningar. Du arbetar på kontor som stöd till chef och ledning med komplexa uppgifter såsom att beräkna tids-, material- och personalkostnader.

Det behövs kunskaper om upphandling och inköp, kalkylering och installationskunskap.

Kurser som ingår i utbildningen

AMA - VVS, 5 p
Syftet med kursen är att den studerande ska kunna tolka AMA och vid räkning på förfrågningsunderlag, utföra entreprenader, reglera ändringar och tillägg eller leda projekt.

Arbetsmiljö, 10 p
Syfte och mål med kursen är att den studerande ska få insikter om vilka villkor och vilka regelverk som styr arbetet med arbetsmiljö. Den studerande ska efter avslutad kurs vara insatt i principerna för en ergonomisk och säker arbetsplats och kunna identifiera kritiska faktorer för att skydda miljön från onödig belastning, t.ex. genom due diligence-undersökningar innan inköp, ombyggnader eller andra investeringar, eller genom att utveckla och administrera miljömedvetna processer och program för installationsupphandlingar. Vidare ska den studerande bli väl insatt i de speciella förutsättningar vad avser samordning/samråd på byggarbetsplatserna.

Diskriminering & Jämställdhet, 5 p
Efter genomförd kurs skall den studerande ha kunskap om hur man ska förebygga, förhindra och hantera diskriminering på arbetsplatsen och vilka regler och regelverk som finns kring detta. 

Entreprenadjuridik, 20 p
Syfte och mål med kursen är att den studerande ska få teoretisk och praktisk kunskap om alla steg i processen, från val av entreprenad- och upphandlingsformer, förfrågningsunderlag, upphandling, byggskede till kontroll och entreprenadbesiktning. Den studerande ska även få kunskap om olika avtalsformer och konsultansvar i enlighet med Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag (ABK). Vidare ska även den studerande få kunskap och kompetenser om innebörden av olika;

 • Ersättningsformer.
 • Allmänna bestämmelser, AB och ABT – ABU,
 • NL, NLM, ALEM.

Installationskunskap, 20 p
Syfte och mål med kursen är att den studerande ska få grundläggande systemkunskap gällande BIM, CAD och installationssamordning.

Kalkylering, 20 p
Syfte och mål med kursen är att den studerande ska få teoretisk och praktisk kunskap om kalkylering samt de begrepp som används vid analys av t ex inkommande offerter. Den studerande ska även självständigt kunna värdera och ta fram ekonomiskt beslutsunderlag i form av kalkyler av olika slag- såsom investeringskalkyler, lönsamhetskalkyler och andra vanligen förekommande beräkningskalkyler.

Regler och standarder, 10 p
Syftet och målet med kursen är att den studerande ska få kunskap om regler och standarder inom VVS-området.

Upphandling & Inköp, 10 p
Syftet med kursen är den studerande ska få teoretiska kunskaper om upphandling, vilka olika typer av upphandling som förekommer, vilka generella krav och regler som gäller för mindre- och större upphandlingar. Vidare kunskaper och insikt de mekanismer som gör att man kan konkurrera om affärer och kunna komma upp i värdekedja för att nå general- eller totalentreprenader inom industri- och samhällsbyggnadssektorn, samt grundläggande kunskap om LOU och dess tillämpning. Den studerande ska även få grundläggande kompetenser för att självständigt kunna göra en upphandling av underentreprenörer, ha förståelse om förutsättningarna som part i ett konsortium/partnering vid en upphandling, eller om man är i rollen som huvudman.

Studietakt

100 YH-poäng. Du läser på distans på deltid 50% under ett år och under utbildningstiden ingår fyra fysiska träffar. 

Utbildningsort

Stockholm

CSN

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel från CSN.

Efter utbildningen

Möjliga yrkesroller:

 • Kalkylator inom VVS
 • Konsult inom VVS
 • Inköpare och upphandlare inom VVS

Kunskaper efter avslutad utbildning:

 • Kalkylering
 • Entreprenadjuridik
 • Dokumentation

Efter utbildningen erhålls ett utbildningsbevis.

Målgrupp

För dig som är yrkesverksam inom VVS och ventilationsbranschen och vill vidare i karriären. 

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt särskilda behörighetskrav.

Särskilda behörighetskrav

Minst betyg E, eller motsvarande, i kurserna:

 • Santitetsteknik 1
 • Värmeteknik 1
  eller
 • Injusteringsteknik
 • Ventilationsteknik – injustering

 Samt yrkeserfarenhet 2 år heltid från VVS-installationsarbete i VVS-företag/organisation.

Reell kompetens

Saknar du den grundläggande behörigheten kan du söka på så kallad ”reell kompetens”. För att söka måste du bifoga arbetsintyg, kurs- eller utbildningsbevis, intyg avseende ideella uppdrag och arbetsprover.

20%-regeln

Du som inte uppfyller den grundläggande behörigheten eller reell kompetens kan ändå söka utbildningen och det kommer att göras en bedömning om du klarar utbildningen och yrket.