VA-projektör

Myndigheten för Yrkeshögskolan är den myndighet som varje år beviljar vilka utbildningar som får starta. Utbildningarna beviljas för 2 år i taget. Denna utbildning planerar vi att söka med start hösten 2019.

Information om denna utbildning kommer att uppdateras och kompletteras under 2018 inför ansökan 2019. Har du registrerat en intresseanmälan på vår hemsida kommer du automatiskt att få löpande information till din mejladress. Om inte är du välkommen att registrera dig här.


OBS! Nedanstående information kan komma att ändras inför 2019.

Den här utbildningen vänder sig enbart till dig som redan har viss erfarenhet inom VA och vill vidareutveckla din kompetens. Utbildningen ger dig yrkeskompetens för att arbeta som projektör inom VA-branschen. Utbildningar inom yrkeshögskolan förser arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid.

Vatten är livsviktigt och avancerade system för vattenförsörjning är nödvändiga för att vår vardag ska fungera. Som VA-projektör jobbar du med planering, konstruktion och underhåll av vatten- och avloppsnätet. I arbetsuppgifterna kan även ingå att undersöka markens beskaffenhet, hitta lösningar för vattenförsörjning och bortforsling av vatten, skapa underhållsplaner och utreda olika ärenden. Du kan arbeta som handläggare och projektör inom kommunen eller på ett konsultföretag.

Utbildning och innehåll

Utbildningen innehåller föreläsningar, laborationer, studiebesök, temadagar, redovisningar och examinationer. Mellan träffarna arbetar du ensam eller i grupp med handledning via en webbaserad distansplattform.

  • CAD-teknik
  • Datakunskap
  • Projekteringsteknik
  • Projektkunskap
  • VA-verksamhetens hållbarhet
  • Examensarbete

Studietakt

200 YH-poäng. Halvfart under ca 1 år.

Utbildningsort

Distansutbildning med 10 st obligatoriska träffar på skolan.

CSN

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel från CSN.

Mål

Kunskaper

Utbildningen ger specialiserade kunskaper inom området VA samt kunskaper om krav på projektering av VA-system.

Färdigheter

Utbildningen ger färdigheter att kunna delta i projektledning av VA-system samt projektering av VA-system.

Kompetenser

Utbildningen ger kompetens att självständigt kunna projektera VA-system vilket leder till vidare lärande och professionell utveckling inom yrket.

Efter utbildningen kan du arbeta som

  • VA projektör
  • VA konstruktör
  • VA konsult
  • VA handläggare

Målgrupp

För dig som har tidigare erfarenhet inom VA-branschen. Du bör ha en pågående anställning. Utbildningen varvar skolförlagd utbildning med arbetsuppgifter mellan skolperioden ute på ett företag.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt särskilda behörighetskrav.

Särskilda behörighetskrav

Meddelas när 2019 års ansökan är skickad till Myndigheten för Yrkeshögskolan.

Reell kompetens

Saknar du den grundläggande behörigheten kan du söka på så kallad ”reell kompetens”. För att söka måste du bifoga arbetsintyg, kurs- eller utbildningsbevis, intyg avseende ideella uppdrag och arbetsprover.

20%-regeln

Du som inte uppfyller den grundläggande behörigheten eller reell kompetens kan ändå söka utbildningen och det kommer att göras en bedömning om du klarar utbildningen och yrket.

 

Kontakta oss

Annika Linder Utbildningsledare / Samordnare 0150-36 56 23 Skicka epost