Arbetsmarknadsutbildning VVS-montör

Är du arbetssökande, inskriven på Arbetsförmedlingen och uppfyller de övriga förkunskapskrav som utbildningen kräver, kan du genom din arbetsförmedling få möjlighet att gå VVS-montörsutbildningen. Utbildningen är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och IUC i Katrineholm, men det är endast din handläggare på Arbetsförmedlingen som kan bevilja en plats.

På IUC läser du de yrkesinriktade teoretiska kurserna samt grundläggande svetsning och lödning. Företaget där du gör din praktik står för utbildning inom de praktiska momenten. Utbildningen har motsvarande nivå som den 3-åriga gymnasiala utbildningen på VVS- och Fastighetsprogrammet.

Mål

Målet är att du efter IUC:s utbildning, med godkända gymnasiebetyg enligt VVS-Branschens Yrkesnämnds krav och fullgjord lärlingstid á 8 500 timmar, ska kunna avlägga branschprov för att bli certifierad VVS-montör. All information om branschprovet hittar du på VVS-Branschens Yrkesnämnds hemsida. Branschprovet ingår inte i utbildningen.

Kunskaper och färdigheter

Efter utbildningen ska du ha fått kunskaper inom installation, felsökning, reparation, drift, underhåll och reglerteknik av värme-, vatten- och avloppsanläggningar i allt från enklare till mer komplexa system.

Du ska även ha fått kunskaper om olika material och metoder samt färdigheter i att utföra rörinstallationer, montera olika typer av apparater och utrustningar t ex tvättställ, radiatorer och varmvattenberedare.

Målgrupp

Du som är arbetssökande, inskriven på Arbetsförmedlingen och har ett intresse för hantverksyrken. Yrket passar både killar och tjejer.

I yrkesrollen finns möjlighet att arbeta både på egen hand och som en del i ett arbetslag. Därför ska du vara driven, ha god servicekänsla och lätt för att samarbeta. Du ska ha goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift, samt ha för avsikt att skaffa ett svenskt B-körkort då många arbeten kräver servicebil.

Inför utbildningen

Innan du börjar utbildningen får du göra ett studiebesök på IUC. Studiebesöket innehåller information om utbildningen, rundvandring, en kortare intervju om bakgrund, utbildning och arbetslivserfarenhet samt språkförståelse för att se att förkunskaperna uppfylls för att klara utbildningen.

Utbildningens innehåll

Utbildningen är uppdelad i sju moduler på totalt 40 veckor. Antalet veckor varierar eftersom utbildningen är individanpassad och beror på tidigare erfarenheter och kunskaper.

1. FUB (förberedande utbildning), 3 veckor

Under FUB genomförs en kompetensinventering (modul 1) av deltagarens förkunskaper inför eventuellt fastställande av en individuell studieplan, AUB.

2. AUB (arbetsmarknadsutbildning), 29 veckor samt 8 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande)

AUB innehåller 6 studiemoduler (modul 2-7) och deltagarens individuella kursplan fastställs utifrån resultatet av kompetensinventeringen. Varje modul avslutas med ett kunskapstest för att säkerställa att deltagaren är redo för att gå vidare till nästa modul. Samtliga deltagare avslutar utbildningen med åtta veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande).

Modul 2 (5 veckor)

Praktisk ellära
Systemuppbyggnad
Värmelära
Verktygs- och materialhantering

Modul 3 (9 veckor)

Entreprenadteknik 1
Sanitetsteknik 1
Värmeteknik 1
VVS svets och lödning rör 1

Modul 4 (6 veckor)

Entreprenadteknik 2
Sanitetsteknik 2
Värmeteknik 2
VVS gassvetsning rör och lödning rör 2
VVS gassvetsning rör 1 

Modul 5 (6 veckor)

Sanitetsteknik 3
Värmeteknik 3
VVS-teknik 1
Injusteringsteknik
VVS gassvetsning rör 2 

Modul 6 (2 veckor)

VVS-teknik 2
VVS TIG-svetsning rör

Modul 7 (8 veckor)

APL (arbetsplatsförlagt lärande)

Deltagaren kan ordna sin egen APL-plats eller få hjälp av IUC. APL-platsen kan vara på hemorten eller annan ort och bör vara ordnat inom de tre första studieveckorna.

Övriga kurser 

I avtalet mellan Arbetsförmedlingen och IUC ingår även nedanstående kurser. Dessa kan bokas av handläggaren både separat och under AUB, men ingår inte i ordinarie utbildningskostnad. OBS! För detta måste alltid ett nytt ID-nr fås av utbildningskoordinatorn på IUC.

 • Säker Vatten-kurs och prov, 1 dag, 2 700 kr 
 • Heta arbeten, 1 dag, 2 000 kr
 • Grundutbildning fallskydd, 4 tim, 2 100 kr
 • Hjärt- och lungräddning (HLR), 450 kr
 • Mobila plattformar, 2 100 kr
 • ID 06, 150 kr
 • SSG Entré, 150 kr

Förkunskaper och behörighetskrav

Du ska:

 • ha genomgått hela eller delar av gymnasieskolan
 • behärska det svenska språket tillräckligt, både i tal och skrift
 • ha godtagbara kunskaper i yrkessvenska inom VVS
 • gärna ha arbetslivserfarenhet inom installationsbranschen
 • ha för avsikt att skaffa ett svenskt B-körkort

För att efter utbildningen och fullgjord lärlingstid få avlägga branschprovet ställs vissa krav av VVS-Branschens yrkesnämnd. Vilka dessa krav är hittar du på www.vvsyn.se.

Omfattning

Hela utbildningen är på totalt 40 veckor, men modulernas längd kan variera utifrån deltagarens förutsättningar. Observera att utbildningen är på heltid och pågår måndag-fredag kl. 08-17.

Övrig information

I utbildningen ingår arbetskläder (byxor, t-shirt och skor med stålhätta). Läromedel lånas ut under hela utbildningen. Ett slutintyg fås i samband med utbildningens sista dag.

Kontakta oss

Claes Fransson Lärare VVS 010-188 35 84 Skicka epost

Ansöka

Kontakta Arbetsförmedlingen, endast de kan bevilja utbildningen. 

Utbildningens ID: 108660 (FUB) samt 108662 (AUB)

Obs! Denna utbildning är just nu under upphandling hos Arbetsförmedlingen. Mer information kommer under våren. För närvarande bedrivs bara påbörjade arbetsmarknadsutbildningar.