Yrkesvux fastighetstekniker

Att arbeta som fastighetstekniker är ett rörligt och varierande arbete som passar utmärkt för dig som är intresserad av såväl teknik som människor.

Det här är ett yrke där du kan bidra till ett gott klimat på flera sätt, dels genom att skapa fler energieffektiva och hållbara fastigheter, dels genom att ge god service och hålla kontakt med hyresgäster i de fastigheter du sköter.

Vad gör en fastighetstekniker?

Som fastighetstekniker har du ansvar för drift, skötsel och underhåll av fastighetens olika tekniska system, det vill säga värme, ventilation, lås, larm med mera. Du ser till att systemen fungerar så som fastighetsägaren vill och som hyresgästerna förväntar sig. Många moderna fastigheter har avancerade datorstyrda system för att hålla inomhusklimatet behagligt samtidigt som det är viktigt att hålla energiförbrukningen så låg som möjligt. Du kan få arbeta med styr- och reglersystem via dator såväl som med mekaniska och tekniska justeringar. Det är ett omväxlande arbete där du kommer i kontakt med många olika människor och där ett gott kundbemötande samt hög serviceanda gör jobbet ännu roligare.

Mål

Målet är att du efter avklarad utbildning ska bli fastighetstekniker.

Målgrupp

Yrkesvux är till för dig som vill omskola dig, få ett framtidsyrke eller höja din kompetens. Utbildningen är på gymnasial nivå. Du kan söka yrkesutbildning från hösten samma år som du fyller 20 år. Kontakta Viadidakt för information.

Kursinnehåll

Period 1
Praktisk ellära, 100 p
Systemuppbyggnad, 100 p
Värmelära, 100 p
Verktygs- och materialhantering, 100 p

Period 2
Kyl- och värmepumpteknik – grund, 100 p
Kyl- och värmepumpteknik – miljö och säkerhet, 100 p
Fastighetsförvaltning, 100 p

Period 3
Fastighetsservice – byggnader, 100 p
Luftbehandling – grund, 100 p
Mät- och reglerteknik, 100 p
Elkraftsteknik, 100 p

Period 4
Luftbehandlingsanläggningar, 200 p
Fastighetsservice – VVS, 100 p
Fastighetsservice – elarbeten, 100 p

Period 5
Kyl- och värmepumpteknik – energieffektiviseringar, 100 p
Gymnasiearbete, 100 p

Period 6
APL, 8 veckor

Behörighetskrav

Godkända betyg från grundskolan eller motsvarande.

Förkunskaper

Vi rekommenderar att du läst gymnasiekurserna Svenska 1, Engelska 5 och Matematik 1, för att du på bästa sätt ska kunna tillgodogöra dig studierna. Vi rekommenderar att du har ett svenskt B-körkort, då många arbeten kräver en servicebil.

Omfattning

Studierna vid IUC indelas i sex perioder om åtta veckor vardera. Den sista perioden består av APL (Arbetsplatsförlagt Lärande) där du arbetar på ett företag som fastighetstekniker för att fördjupa och befästa dina kunskaper. Din APL-period kan du göra på valfri ort.

CSN

Utbildningen berättigar till CSN-bidrag. Kontakta Viadidakt för mer information.

Ekonomi

Utbildningen är avgiftsfri och arbetskläder samt skyddsskor ingår. Resor till och från APL-företaget samt kostnad för eventuell kurslitteratur betalar du själv.

Övrigt

Efter varje avslutad kurs på IUC:s utbildning till fastighetstekniker får du ett gymnasiebetyg. Har du godkända betyg i övriga obligatoriska gymnasieämnen kan du på så sätt få en komplett gymnasieexamen inom VVS- och fastighetsprogrammet med yrkesutgången fastighetstekniker.

Ansökan

Ansökan görs genom Viadidakt. För frågor om kommande utbildningsdatum kontakta Viadidakt.

Information

Studievägledare Viadidakt 
0150-48 80 90
vagledning@viadidakt.se 
www.viadidakt.se