Yrkesvux kylmontör

Kylmontör är ett varierande och självständigt yrke som passar dig som är tekniskt intresserad och gillar att hitta olika lösningar. Det är även viktigt att du är serviceinriktad samt intresserad av klimatsmarta och energivänliga uppvärmnings- och kylningstekniker.
Arbetet för en kylmontör kan vara att skapa ett behagligt inomhusklimat i en fastighet. Det kan också handla om att arbeta med kyla inom industrin, i livsmedelsbutiker och på idrottsanläggningar.

Vad gör en kylmontör?

Som kylmontör arbetar du med installation, service och reparation av kyl- och värmepumpar, kylanläggningar och ibland även med samkörning av olika system, som till exempel kyla i kombination med ventilation. Jobbet kräver att du är händig samt har teoretisk kunskap. Det är viktigt att du är tekniskt intresserad och att du gillar praktiskt arbete. I jobbet kommer du i kontakt med många kunder, såväl privatpersoner som företagare, och det är en stor fördel att vara kommunikativ och ha sinne för god service.

Mål

Efter avklarad utbildning är målet att du blir certifierad kylmontör. Vid slutet av utbildningen avlägger du ett teoretiskt och ett praktiskt prov för att få ett kylcertifikat, kategori 1. Det behövs för att få arbeta med köldmedier. Om du inte klarar provet första gången får du efter utbildningen arbeta max två år utan certifikat, innan du måste ta ditt kylcertifikat.

Målgrupp

Yrkesvux är till för dig som vill omskola dig, få ett framtidsyrke eller höja din kompetens. Utbildningen är på gymnasial nivå. Du kan söka yrkesutbildning från hösten samma år som du fyller 20 år. Kontakta Viadidakt för information.

Kursinnehåll

Period 1
Praktisk ellära, 100 p
Systemuppbyggnad, 100 p
Värmelära, 100 p
Verktygs- och materialhantering, 100 p

Period 2
Kyl- och värmepumpteknik – grund, 100 p
Kyl- och värmepumpteknik – miljö och säkerhet, 100 p
VVS svets och lödning rör, 100 p

Period 3
Kyl- och värmepumpteknik – installation, 100 p
Luftbehandling - grund, 100 p
Mät- och reglerteknik, 100 p
Elkraftsteknik, 100 p

Period 4
Luftbehandlingsanläggningar, 200 p
Kyl- och värmepumpteknik – service, 200 p

Period 5
Kyl- och värmepumpteknik – energieffektiviseringar, 100 p
Gymnasiearbete, 100 p

Period 6
APL, 8 veckor

Behörighetskrav

Godkända betyg från grundskolan eller motsvarande.

Förkunskaper

Vi rekommenderar att du läst gymnasiekurserna Svenska 1, Engelska 5 och Matematik 1, för att du på bästa sätt ska kunna tillgodogöra dig utbildningen. Vi rekommenderar att du har ett svenskt B-körkort, då många arbeten kräver en servicebil.

Omfattning

Studierna vid IUC indelas i sex perioder om åtta veckor vardera. Den sista perioden består av APL (Arbetsplatsförlagt Lärande) där du arbetar på ett företag som kylmontör för att fördjupa och befästa dina kunskaper. Din APL-period kan du göra på valfri ort. 

CSN

Utbildningen berättigar till CSN-bidrag. Kontakta Viadidakt för mer information.

Ekonomi

Utbildningen är avgiftsfri och arbetskläder samt skyddsskor ingår. Resor till och från APL-företaget samt kostnad för eventuell kurslitteratur betalar du själv. Ansökan om kylcertifikat görs hos Incert och bekostas av dig själv eller eventuell arbetsgivare.

Övrigt

Har du godkända betyg i övriga obligatoriska gymnasieämnen kan du på så sätt få en komplett gymnasieexamen inom VVS- och fastighetsprogrammet med yrkesutgången kylmontör.

 

Ansökan

Ansökan görs genom Viadidakt. För frågor om kommande utbildningsdatum kontakta Viadidakt.

Information

Studievägledare Viadidakt 
0150-48 80 90
vagledning@viadidakt.se 
www.viadidakt.se