Vad är arbetsmarknadsutbildning?

Om du är arbetssökande kan en arbetsmarknadsutbildning göra dig mer attraktiv på arbetsmarknaden. En arbetsmarknadsutbildning är en kort, yrkesinriktad utbildning till yrken där det är brist på utbildad personal. Prata med din arbetsförmedlare om möjligheten att få gå arbetsmarknadsutbildningen till VVS-montör.

Läs vidare på www.arbetsformedlingen.se