Vad är yrkesvux?

Yrkesvux är en statlig satsning på yrkesinriktade kurser på gymnasial nivå inom den kommunala vuxenutbildningen (komvux). Utbildningarna finns inom yrken där arbetsmarknaden har ett stort rekryteringsbehov. Tanken är att en slutförd utbildning ska leda till arbete.

Läs vidare på Viadidakt.se eller på din hemkommuns hemsida.