Kyl- och värmepumptekniker

Nu erbjuder IUC kyl- och värmepumpbranschen en ny möjlighet att effektivt utbilda fler kompetenta medarbetare. För den som är anställd på ett kyl- och värmepumpföretag och vill utbilda sig till kyl- och värmepumptekniker har vi tillsammans med branschen tagit fram denna utbildning.

Under en 6-månadersperiod varvar du teoretiska utbildningsveckor på IUC med praktiska träningsveckor på företaget. På IUC blir du utbildad av våra duktiga lärare. På din arbetsplats tränar du praktiskt under ledning av ditt företags erfarna kyl- och värmepumptekniker.

Utbildningen är effektiviserad och komprimerad till 6 månader. Den ersätter den tidigare lärlingsutbildningen som genomfördes under 1,5 år. Innehållet har koncentrerats för att snabbare täcka det resursbehov som branschen har idag.

Utbildningen har kvalitetssäkrats av Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

Mål

Målet är att ge dig rätt kunskaper för att kunna arbeta som kyl- och värmepumptekniker. När du avslutat utbildningen med godkänt resultat får du ett utbildningsintyg som bekräftar att du genomfört utbildningen. 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är ny i branschen eller till dig som arbetat en tid och känner att det är dags att ta nästa steg för att få ökad förståelse och mer kunskap.

Kursupplägg och innehåll

Sex teoretiska enveckorsperioder på IUC varvas med treveckorsperioder på arbetsplatsen. Deltagarna förses med arbetsuppgifter som löses mellan perioderna.

Period 1: Lagar, regelverk, systemuppbyggnad.

Period 2: Systemuppbyggnad, lödning.

Period 3: Dimensionering av system, styr och övervakning med komponenter.

Period 4: Tryckprovning med gas, elsäkerhet, driftsättning av anläggning, mätteknik.

Period 5: Felsökning, energioptimering, byggprocessen, entreprenadjuridik, affärsmannaskap, arbetsmiljösystem, kvalitetssystem.

Period 6: Drift och underhåll, service och underhåll. Möjlighet till examineringsprov.

Förkunskapskrav

Det krävs inga förkunskaper, det är dock lämpligt att du arbetat minst ett halvår i kylbranschen för att du ska kunna ta till dig innehållet i utbildningen på bästa sätt.

Omfattning

6 månader.

Övrigt

Utbildningen genomförs dels i teorisal, dels i IUC:s kyllabb, där förevisningar sker.

Kostnad för examineringsprov tillkommer. Se Teoretiskt prov inför NYTT eller FÖRNYAT kylcertifikat och Praktiskt prov inför NYTT kylcertifikat.

Kurstillfällen
2019-11-04 - 2020-05-08
Katrineholm 66 500 kr
Boka Vald

Kontakta oss

Helén Skagerlind Koordinator 010-188 35 38 Skicka epost
Sissi Fondelius KAM företagskurser 010-188 35 39 Skicka epost

Pågående utbildningsperioder 

Pågående utbildningsperioder:

Period 1. 25/2-1/3
Period 2. 25/3-29/3
Period 3. 6/5-10/5
Period 4. 10/6-14/6
Period 5. 5/8-9/8
Period 6. 2/9-6/9


Nästa utbildningsstart och perioder:

Period 1. 4-8/11 2019
Period 2. 9-13/12

Period 3. 27-31/1 2020
Period 4. 2-6/3
Period 5. 30/3-3/4
Period 6. 4-8/5

 

Se filmen om att bli kyl- och värmepumptekniker