Entreprenadjuridik 1

Vilka regler gäller egentligen vid utförandeentreprenader? Genom kursen Entreprenadjuridik 1 får du kunskap som hjälper dig minimera risken för reklamationer, tvister och andra otrevligheter.

Under kursen utgår vi från entreprenadprojekt med AB 04 eller ABU 07 som avtalsvillkor och går igenom avtal och förfrågningsunderlag från olika verkliga rättsfall. Vår kursledare är advokat och specialist på entreprenadjuridik. Han har mångårig erfarenhet av att hjälpa entreprenörer vid tvister samt med granskning och analys av både avtal och förfrågningsunderlag och bidrar med verklighetsnära och relevanta exempel på situationer som kan inträffa.

Mål

Efter avslutad kurs har du som deltagare goda kunskaper om de regler som styr entreprenadverksamhet vid utförandeentreprenader och stöd för hur du kan agera professionellt enligt gällande regelverk i ditt dagliga arbete.

Målgrupp

Kursen Entreprenadjuridik 1 riktar sig till dig som i din verksamhet gör överenskommelser med leverantörer och beställare.

Kursinnehåll

• Bevisbörda - beviskrav
• Avtalsrätt
• Entreprenad-/upphandlingsformer
• Standardavtalen i branschen
• Förfrågningsunderlag
• AMA AF12
• AB 04, vad ingår i entreprenörens åtaganden?
• ÄTA-hantering
• Hinder, tidsförlängning och vite
• Rättsfallsgenomgångar
• Rättegångsspel
• Praktiska övningar genomförs under hela kursen

Förkunskapskrav

För att tillgodogöra dig kursen på bästa sätt är det en fördel att ha viss erfarenhet av entreprenadprojekt, med det är dock inte ett krav.

Omfattning

3 dagar

Övrigt

Kurserna genomförs på en konferensanläggning i Södermanland. Kostnad för kost och logi tillkommer.

Tips

Om du önskar fördjupa dig inom entreprenadjuridik finns fortsättningskursen Entreprenadjuridik 2 med ABT.

Är du eller planerar du att bli projektledare är denna kurs samt kurserna Ledarskap och projektprocesserFörhandlingsteknik samt Projektekonomi passande att gå för att få en bra grund att stå på som projektledare.

Kurstillfällen
2019-11-12 - 2019-11-14
Katrineholm 16 300 kr
Boka Vald

Kontakta oss

Marie Lindholm Koordinator 010-188 35 37 Skicka epost
Sissi Fondelius KAM företagskurser 010-188 35 39 Skicka epost