Entreprenadjuridik 2 med ABT

Har du goda kunskaper om lagar och avtal kan du agera mer säkert i olika entreprenadskeden. Misstag i avtal kan leda till dyra ersättningskostnader. På kursen fördjupar vi oss i entreprenadjuridiken. Vi granskar förfrågningsunderlag, bedömer risker och ansvarsfördelning, avgör vad som ingår i åtagandet och vad som händer om du inte blir klar på utsatt tid.

Vår kursledare är advokat och specialist på entreprenadjuridik. Han har hjälpt många entreprenörer både innan de gått in i ett avtal och vid tvister. Under två engagerande dagar får du många viktiga kunskaper, som hjälper dig när du ska ingå ett avtal med en kund eller leverantör.

Mål 

Kursen ska ge dig goda kunskaper i de faktorer, lagar och regler som styr entreprenadverksamheten. Dessa kunskaper ska underlätta och göra dig mer säker när du ska ingå avtal med kunder och leverantörer.

Målgrupp

Företagsledare, projektledare och andra som kalkylerar, säljer, planerar och leder entreprenadprojekt.

Kursinnehåll

 • Kort repetition av:
  - Avtalsrätt
  - Entreprenadformer
  - Krav på en förfrågan
  - AMA AF 12
 • Fördjupning i AB 04, ABT 06 och ABT-U07
 • Leveransbestämmelser
 • Skadeståndsrätt
 • Konsultavtal
 • Service- och underhållsavtal
 • Genomgång av intressanta rättsfall
 • Tillämpningsövningar

Förkunskapskrav

Entreprenadjuridik 1 eller motsvarande.

Omfattning

2 dagar

Övrigt

Kursen genomförs på en konferensanläggning i Sörmland. Kostnader för kost och logi tillkommer.

Tips

Är du eller planerar du att bli projektledare är kurspaketet med kurserna Entreprenadjuridik 1 Ledarskap och projektprocesserFörhandlingsteknik samt Projektekonomi passande att gå för att få en bra grund att stå på som projektledare.

Kontakta oss

Marie Lindholm Koordinator 010-188 35 37 Skicka epost
Sissi Fondelius KAM företagskurser 010-188 35 39 Skicka epost