Förhandlingsteknik

På den här kursen lär du dig använda förhandlingsteknik för att skapa ”vinna-vinna lösningar” samt långsiktiga och goda relationer, med såväl medarbetare som kunder och leverantörer. Här får du insikt i vad du bör lyssna efter hos din motpart, såväl underliggande behov som förutsättningar, och hur du kan agera med förtroende i en förhandlingssituation.

Mål

Efter kursen har du kunskap i hur du kan skapa ett öppet klimat i en förhandling. Du har färdigheter i att förstå vilken maktbalans som råder mellan er redan innan mötet och du kan lyssna och förstå din motparts behov och situation. Genom kursen får du trygghet i förhandlingssituationer, användbara verktyg och en stabil grund att bygga goda överenskommelser på.

Målgrupp

Det här är en kurs för dig som vill nå smidiga lösningar och komma överens med din motpart. Den passar lika bra för dig som är chef, arbetsledare, säljare eller inköpare.

Kursinnehåll

För en framgångsrik förhandling:

• Samarbeta eller konkurrera? Fördelar och nackdelar.
• Fångens dilemma. Hur ska du agera om tilliten saknas? Lika för Lika; en grundläggande
  strategi för att hantera ett dilemma.
• Fokusera på intressen snarare än ståndpunkter.
• Skapa möjliga lösningar tillsammans.
• Insistera på objektiva normer när du förhandlar pris.
• Skilj mellan sak och person.
• BATEF: Vad är ditt Bästa Alternativ Till En Förhandlad lösning.
• Vad gör du om ni inte kommer överens?

Förkunskapskrav

För att tillgodogöra dig kursen på bästa sätt är det en fördel att ha en tids erfarenhet av försäljning och/eller inköp, men det är dock inget krav.

Omfattning

2 dagar

Övrigt

Kurserna genomförs på en konferensanläggning i Södermanland. Kostnad för kost och logi tillkommer.

Tips

Är du eller planerar du att bli projektledare är denna kurs samt kurserna Ledarskap och projektprocesserProjektekonomi samt Entreprenadjuridik 1 passande att gå för att få en bra grund att stå på som projektledare.

Kurstillfällen
2019-10-15 - 2019-10-16
Katrineholm 10 700 kr
Boka Vald

Kontakta oss

Marie Lindholm Koordinator 010-188 35 37 Skicka epost
Sissi Fondelius KAM företagskurser 010-188 35 39 Skicka epost