Projektekonomi

Projektekonomi ingår som en viktig faktor genom hela projektprocessen och har betydelse för hur ett projekt kan drivas framåt. Den här kursen ger dig förståelse och insikt i vilken roll ett ekonomiskt tänkande har för ett framgångsrikt projekt. Vi sätter ekonomifrågorna i sitt sammanhang och lär dig mer om begrepp som täckningsbidrag, produktionskalkyl och betalplan. Med kursledare som själva jobbat länge i branschen blir kursinnehållet verklighetsrelaterat och det finns även utrymme att gå igenom exempel från deltagarnas egna verksamheter.

Mål

Målet med kursen Projektekonomi är att bidra till ökad förståelse för ekonomins roll i ett projekts flöde, allt från anbudskalkyl, ÄTA-redovisning till slutreglering. Efter genomförd utbildning har du verktyg för att själv kunna styra ekonomin i de projekt du och ditt företag är involverat. Du har förståelse för inköp, kostnad per arbetstimme, säljkalkyler och annat som är viktigt för att ta fram en bra och hållbar produktionskalkyl. Du ser sambandet mellan en bra projektekonomi och ett väl utfört projekt, med positivt resultat för såväl din kund som ditt företag.

Målgrupp

Kursen vänder sig speciellt till dig som är involverad i projekt och vill bli projektledare inom bygg- och installationsbranschen.

Kursinnehåll

• Vanliga begrepp inom projektekonomi och dess betydelse
• Ekonomins flöde genom projektets olika steg, från anbud till slutreglering
• Projekt-, sälj- och produktionskalkyler
• Resurs-, personal- och betalplaner
• Prognos/avstämning och uppföljningssystem

Förkunskapskrav

Inga speciella förkunskaper krävs.

Omfattning

2 dagar

Övrigt

Kurserna genomförs på en konferensanläggning i Södermanland. Kostnad för kost och logi tillkommer.

Tips

Är du eller planerar du att bli projektledare är denna kurs samt kurserna Ledarskap och projektprocesser, Förhandlingsteknik samt Entreprenadjuridik 1 passande att gå för att få en bra grund att stå på som projektledare.

Kurstillfällen
2019-12-11 - 2019-12-12
Katrineholm 10 700 kr
Boka Vald

Kontakta oss

Marie Lindholm Koordinator 010-188 35 37 Skicka epost
Sissi Fondelius KAM företagskurser 010-188 35 39 Skicka epost