5 goda råd hur du undviker panik 2020

Är du trött på alla varningens ord inför nedfasningen av köldmedier med högt GWP-värde 2020. De är visserligen högst befogade men här kommer tipsen hur du och dina kunder slipper få panik.

1. Gör en analys hur många av dina kunder som behöver byta eller konvertera till nytt köldmedium innan 2020.

2. Inventera hur många medarbetare som har kompetensen inom CO2 och brandfarliga köldmedier.

3. Boka plats på utbildning snarast, för dem som saknar kompetensen.

4. Sätt dig in i leverantörernas utbud av kylaggregat och nya köldmedier.

5. Informera dina kunder om ditt företags kompetens och erbjud din service.

Vi hoppas våra råd ger dig möjlighet till många affärer, att du får glada och nöjda kunder samt är en av de som bidrar till en bättre miljö.

Välkommen till kompetensutveckling på IUC!