Beviljade yrkeshögskoleutbildningar

Den 26 januari presenterade Myndigheten för yrkeshögskolan, Myh, de utbildningar de beviljat medel för att starta hösten 2018.

IUC har sedan förra året beslut att få starta Kyl- och värmepumptekniker hösten 2018, men vi fick tyvärr inga starter för VVS-ingenjör eller distansutbildningarna VA-projektör och Arbetsledare VVS i år, något vi verkligen beklagar.

Vi gläds att få utbilda nya medarbetare till Kyl- och värmepumpbranschen och hoppas att du som är intresserad skickar din ansökan när ansökningstiden startar den 15 februari. Information om utbildningen hittar du här.