Företaget som satsar på tillväxt och kompetens

2005 var de fem anställda, idag är Edekyl & Värme över 100 och planerna är att bli fler. Det krävs mycket av ett företag både organisatoriskt och personellt för att växa. Att ha rätt antal medarbetare med rätt kompetens på företaget är en av framgångsfaktorerna. Hur löser Edekyl & Värme utmaningen att ha rätt bemanning?


- I dag är det inte i första hand brist på kunder och projekt som begränsar takten att växa utan på att nyrekrytera människor med rätt kompetens. Att alla som vi anställer ska ha branscherfarenhet går vi bet på. Det utbildas helt enkelt inte tillräckligt många människor per år för att täcka branschens behov, säger Viktoria Andersson, HR-chef på Edekyl & Värme.

Vi träffar Viktoria Andersson några dagar innan semestern för att höra hur de arbetar med kompetensförsörjningen i sitt företag.

- För att hitta nya medarbetare försöker vi vara kreativa och proaktiva. Dels så annonserar vi i sociala medier. Men en ännu viktigare rekryteringskanal är våra medarbetare. Om de tipsar om någon passande person, som sedan går igenom vår rekryteringsprocess och sedan blir anställd, genererar det en tipsbonus till den tipsande medarbetaren. Det inspirerar medarbetarna att sprida kunskap och väcka intresse kring yrket. Att vara stolt över sitt företag och sitt yrke är den bästa rekryteringskanalen.

Vi har även en nära dialog med utbildningsföretag, gymnasieskolor på våra orter och våra branschorganisationer, när det gäller rekrytering. Vi måste alla hjälpas åt att locka nya människor till vår bransch och gärna redan börja bearbeta ungdomar när de går i högstadiet. Det är viktigt att vi på företagen tar emot ungdomar på allt från PRAO (högstadieelever), APL (gymnasieelever) till LIA (yrkeshögskolestuderande). Att vi visar att vi har en trevlig och bra arbetsplats och att branschens yrken är roliga och varierande. Vårt agerande är avgörande när personen ska göra sitt yrkesval.

Inom vilket område kyla, värme, ventilation och el är det svårast att rekrytera, frågar vi Viktoria Andersson.

- Det är tufft att rekrytera inom både kyla, värme, ventilation och el, men tuffast är det att hitta tekniker inom kyla och ventilation. Vi föredrar att locka nya medarbetare till oss med att vara en bra arbetsgivare i första hand. För oss är det viktigt att ha vi har ett gott ledarskap samt att vi investerar i medarbetaren i form av kompetensutveckling och möjlighet till framtida karriär inom företaget.

Branschen utvecklas med ny teknik samt nya regler och förordningar kommer. Hur säkerställer ni att ni har rätt kompetens på företaget?

- Utmaningen att ha den kompetens som krävs för att kunna tillgodose våra nuvarande och även framtida kunders behov har vi löst med att ha en kompetensutvecklingsplan för samtliga medarbetare. I planen kan kompetensutveckling ibland vara kunskaper som kan fås internt av andra medarbetare och ibland en kortare eller längre utbildning externt. Utbildning och utveckling stimulerar och engagerar medarbetarna.

Under våren har ni gjort en stor utbildningssatsning tillsamman med IUC, berätta vad ni gör och varför.

- Vi har planerat in ett antal utbildningar för våra medarbetare. Utbildningar som behövs för att säkerställa kompetensen för att just kunna tillgodose nuvarande och framtida kunders behov. På så sätt kan vi även fortsätta växa.

- Vi har haft två företagsanpassade kurstillfällen i Installation och service av CO2-aggregat. Eftersom CO2 som köldmedium ökar hela tiden, så ville vi i god tid säkerställa den kompetensen hos fler medarbetare, så att vi är fortsatt ledande inom det området.

Ni har även gjort en satsning på projektledarutbildning.

- Ja vi har bokat en egen företagsanpassad projektledarutbildning för Edekyl & Värme´s medarbetare. Den grundar sig i IUC:s nuvarande projektledarutbildning som vi tillsammans med IUC anpassat med bland annat våra egna projekt, som våra medarbetare ska arbeta med under utbildningen. De kommer att jobba i Edekyls & Värmes egna administrativa program. Detta plus lite andra Edykyl & Värme-anpassade delar kommer att ge en gemensam grund att stå på. På utbildningen blandar vi både våra befintliga projektledare med nyanställda. Det ger en unik möjlighet till erfarenhetsutbyte och skapar ett gemensamt och effektivt arbetssätt.

Viktoria Anderssons råd för att lösa utmaningen med nyrekrytering:

  • Gör företaget attraktivt att arbeta hos. Till det krävs ett gott och sunt ledarskap som skapar trivsel hos alla medarbetarna.
  • Ha en kompetensutvecklingsplan och en utbildningsbudget för företaget och varje anställd samt en karriärplan för den som vill gå vidare i yrkeslivet.
  • Inspirera företagets medarbetare att locka nya medarbetare till företaget genom att vara goda ambassadörer för yrket och branschen.
  • Arbeta aktivt tillsammans med utbildningsföretag, skolor och branschorganisationerna. Det är bara vi tillsammans som kan säkerställa framtiden för branschen.