IUC utvald till branschskola av Skolverket

I fredagen den 15 januari kom beslutet att IUC får starta branschskola inom ramen för Skolverkets försöksverksamhet. I hård konkurrens har Skolverket utsett totalt tio skolor. Utbildning till kylmontör och ventilationstekniker är de två yrkesroller som öppnas upp i Katrineholm för elever runt om i hela Sverige

Branschskola är ett bra sätt att stärka tillgången till yrkesutbildad arbetskraft på gymnasial nivå inom små yrkesområden även om skolan själv inte har ett tillräckligt stort elevunderlag för att anordna hela utbildningen i egen regi. Vissa yrkeskurser ska då kunna ges på en branschskola där eleverna kan läsa delar av sin yrkesutbildning. På det sättet ges elever förbättrade möjligheter att välja yrkesutbildningar inom områden där det finns goda möjligheter till inträde och etablering på arbetsmarknaden.

 - Vi är mycket glada och stolta över att ha blivit utvalda till branschskola. IUC har arbetat med yrkesutbildning i snart 30 år och vi har en hög standard och kvalité i det vi gör. Att bli branschskola tar jag som ett kvitto och en försäkran om att IUC har arbetat på rätt sätt, säger Marcus Andersson, vd på IUC.

 - Genom vårt nära samarbete med branschorganisationerna Svenska Kyl- & Värmepumpföreningen och Svensk Ventilation samt företagen i branschen kan vi utveckla och skapa något nytt att erbjuda svenska gymnasieskolor och dess elever. Målsättningen är att vår branschskola ska kunna öka antalet skolor som startar utbildningar till yrkesutgångarna kylmontör och ventilationstekniker. På det viset hoppas vi kunna hjälpa branscherna med nya kompetenta medarbetare då behovet är mycket stort, avslutar Marcus Andersson.

Försöksverksamheten kommer att pågå under perioden 2018-2023. Regeringens förslag om branschskolor antogs av Riksdagen i juni 2017. ”- De gymnasiala yrkesprogrammen är basen för industrins och välfärdens kompetensförsörjning. Sverige riskerar att inom en snar framtid få brist på kompetent personal i många branscher. Genom den nya försöksverksamheten stärker vi kompetens-försörjningen och säkerställer att utbildningar med litet elevunderlag kan bedrivas på fler orter. Det är bra för eleverna och bra för Sveriges konkurrenskraft, sa gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström i ett pressmeddelande när beslutet om försöksverksamheter togs.”

Länkar till externa sidor för mer information:
https://www.skolverket.se/fran-skola-till-arbetsliv/yrkesutbildningar/gymnasieskola/forsoksverksamhet-med-branschskolor-1.262477

För mer information om branschskola kontakta:
Marcus Andersson, vd, 0150-36 56 01 eller marcus.andersson@iuc-utbildning.se