Så kan du nå våra yrkeshögskolestuderande

Snart tar fyra klasser med VVS-ingenjörer examen från IUC Yrkeshögskola. 

2018-05-31 Stockholm

2018-06-01 Göteborg

2018-06-14 Malmö

2018-06-15 Katrineholm

Det är duktiga och efterlängtade nya medarbetare att anställa i branschen. 

Vanligtvis brukar vi ha nya klasser som startar till hösten och då brukar de och de befintliga klasserna ha en företagsdag. Ett evenemang där du som företag kan komma och träffa blivande medarbetare och prata LIA (lärande i arbete=praktik) eller anställning.

Till hösten i år har vi ingen nystart på någon ort varför vi valt att hoppa över företagsdagen detta år. Istället kan du träffa våra studerande genom ett personligt företagsbesök som vi planerar in i de studerandes schema. Kontakta vår Yh-samordare annika.linder@iuc-utbildning.se eller tel. 0150-36 56 23 så berättar hon hur det praktiskt går till.