Ventilationsmontörer i fokus

Vilka kunskaper bör en ventilationsmontör ha för att kunna utföra ett korrekt och kostnadseffektivt arbete? Tillsammans med Svensk Ventilation har IUC tagit fram två vägar att bli certifierad ventilationsmontör. Vilken väg du bör välja beror dels på hur lång yrkeserfarenhet du har och hur mycket förkunskaper du har i din nuvarande roll som ventilationsmontör. De två vägarna finns beskrivna nedan.

Utöver dessa två utbildningar så har vi kurser i Ventilationsteknik, Injustering av luftflöden, Mätning av luftflöden och Bygglagstifning OVK

Vill du få rådgivning om de olika utbildningsvägarna kontakta vår utbildningskoordinator Marie Lindholm för konsultation, tel. 0150 -36 56 20

 


Ventilationsmontör steg 1-2-3

Denna 3-stegsutbildning genomförs under fem dagar, fördelat på tre olika kurstillfällen. På IUC blir du utbildad av våra duktiga föreläsare. Utbildningen bygger på att du har minst två års praktisk erfarenhet som ventilationsmontör och nu behöver de utökade teoretiska kunskaperna för att kunna kvalitetssäkra era arbeten.

Utbildningsdagarna är intensiva och i huvudsak i föreläsningsform. Det förutsätter att du har goda förkunskaper inom ventilation.

Mål

Målet är att ge dig rätt teoretiska kunskaper i grundläggande moment inom ventilationsteknik för att bli certifierad.

När du avslutat samtliga steg med godkänt resultat erhåller du ett utbildningsbevis. Har du även 4 års praktisk erfarenhet som ventilationsmontör blir du även certifierad. Detta är en IUC-certifierad utbildning, kvalitetssäkrad av Svensk Ventilation.

För vem passar utbildningen

Utbildningen passar dig som har minst två års praktisk erfarenhet som ventilationsmontör och nu behöver de utökade teoretiska kunskaperna för att bli certifierad ventilationsmontör.

Mer information och bokning Ventilationsmontör 1-2-3 >>

 


Ventilationsmontör - 6 veckor under 6 månader

Den här utbildningen genomförs under en 6-månadersperiod då du varvar sex teoretiska utbildningsveckor på IUC, med praktiska träningsveckor på företaget. På IUC blir du utbildad av våra duktiga föreläsare. På din arbetsplats tränar du praktiskt under ledning av ditt företags erfarna ventilationsmontörer.

Utbildningen ger dig gedigna kunskaper för att kunna kvalitetssäkra arbeten och undvika reklamationer och ”backjobb”. Med rätt grundkunskaper är det lättare att göra rätt redan från start.

Under utbildningsveckorna varvas föreläsningar med grupparbeten och eget arbete. Ni arbetar med ”case” från verkligheten och du och dina kurskamrater kommer med säkerhet att ha intressanta samtal och utbyta mycket erfarenheter under utbildningens gång.

Mål

Målet är att ge dig rätt kunskaper för att kunna arbeta som ventilationsmontör. När du avslutat utbildningen med godkänt resultat får du ett utbildningsbevis. Har du även två års praktisk erfarenhet i yrket erhåller du ditt certifikat. Det är en IUC-certifierad utbildning, kvalitetssäkrad av Svensk Ventilation.

För vem passar utbildningen

Utbildningen passar dig som är ny i branschen. Den passar även dig som arbetat en längre tid som ventilationsmontör och vill få djupare teoretiska kunskaper.

Mer information och bokning Ventilationsmontör - 6 veckor under 6 månader >>