Ola Lisell om utbildningen till kyl- och värmepumptekniker

Ola Lisell utbildar sig till kyl- och värmepumptekniker på INSU

INSU erbjuder kyl- och värmepumpbranschen en ny möjlighet att effektivt utbilda fler kompetenta medarbetare. För den som är anställd på ett kyl- och värmepumpföretag och vill utbilda sig till kyl- och värmepumptekniker har vi tillsammans med branschen tagit fram denna utbildning.

Under en 6-månadersperiod varvar du teoretiska utbildningsveckor på INSU med praktiska träningsveckor på företaget. På din arbetsplats tränar du praktiskt under ledning av ditt företags erfarna kyl- och värmepumptekniker.

Ola Lisell är en av deltagarna i den pågående utbildningen. Han har tidigare jobbat inom vård och omsorg. Omskolade sig till Marintekniker och jobbade ca två år, men blev allergisk mot epoxy och behövde omskola sig igen. Han funderade på att bli kyl- och värmepuptekniker redan innan han utbildade sig till Marintekniker. Han tyckte att jobbet verkade intressant.

- Det är ett bra upplägg att varva teori och praktik. Kurserna bygger på att man får uppgifter att redovisa efter varje praktikperiod. Handledaren på praktiken avsätter tid för att träna på olika moment och man pluggar mycket hemma säger Ola.

Utbildningen är relativt kort och en bra väg för den som vill karriärväxla. Jobbet är fritt och man planerar mycket av jobbet själv. Man gör även en stor insats för miljön fortsätter Ola som är en av våra framtida miljöhjältar.

Nästa start av utbildningen är i november. Läs mer om utbildningen och hur du anmäler dig här >>