VVS-ingenjör

Myndigheten för Yrkeshögskolan är den myndighet som varje år beviljar vilka utbildningar som får starta. Denna utbildning beviljades inte med start hösten 2019.


Om du har registrerat en intresseanmälan på vår hemsida kommer du automatiskt att få löpande information till din mejladress om bl a beviljade utbildningar och aktuella ansökningsdatum. Om inte, är du välkommen att registrera dig här.

Följ oss även på Facebook där vi löpande informerar om IUC Yrkeshögskola och våra andra verksamheter.


Är du intresserad av att skapa lösningar för ett bra och energieffektivt inomhusklimat i våra fastigheter? IUC yrkeshögskolas VVS-ingenjörsutbildning är en eftergymnasial utbildning som ger dig många valmöjligheter och karriärvägar. Rekryteringsbehovet är mycket stort, vilket ger dig goda förutsättningar till anställning efter examen.

En tredje del av studietiden består av lärande i arbete, LIA (= praktik), som du gör ute på olika företag inom VVS-branschen. Som VVS-ingenjör kan du bland annat arbeta som projektledare då du ansvarar för projektering av värme, ventilation och sanitetssystem (VVS-system). Som konstruktör designar du energieffektiva VVS-system för kontor, bostäder och offentliga lokaler, i CAD och andra rit- och beräkningsverktyg. Utbildningar inom yrkeshögskolan förser arbetsmarknaden med rätt kompetens i rätt tid. VVS-branschen har ett stort rekryteringsbehov och IUC Yrkeshögskola har mycket gott rykte, vilket ger goda förutsättningar till anställning när du har fått din examen.

Undervisning och innehåll

Undervisningen sker i huvudsak i form av föreläsningar. 

 • CAD
 • Distributionssystem
 • Elteknik
 • Energitransporter
 • Entreprenadjuridik
 • Entreprenadkalkylering
 • Entreprenadkunskap
 • Examensarbete
 • Förvaltningsteknik
 • Kontroll och provning
 • Kundrelationer
 • LIA 1
 • LIA 2
 • LIA 3
 • LIA 4
 • Produktionssystem
 • Projektekonomi
 • Projektledning
 • Rumsklimat
 • Sprinkler
 • Styr- och reglerteknik
 • Systemstyrning/fastighetsautomation
 • Verksamhetsstyrningssystem

Studietakt

400 YH-poäng. 80 veckor varav 24 Lärande i arbete (LIA). Heltid under cirka 2 år. 

Utbildningsort

Katrineholm och Stockholm

CSN

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel från CSN.

Mål

Kunskaper
Utbildningen ger kunskaper inom konstruktion och projektering av VVS- och komfortkylsystem samt kunskap att arbeta i projekt efter fastställda styrdokument. Utbildningen ger orientering om utvecklingsfrågor inom t.ex energi och miljö.

Färdigheter
Utbildningen ger färdigheter i att lösa komplexa uppgifter som konstruktion/projektering av samverkande system inom VVS- och kylbranschen ur ett energi- och miljömässigt hållbart perspektiv. Utbildningen ger färdigheter i att presentera egna lösningar för en kritisk mottagare.

Kompetenser
Utbildningen ger kompetens att planera och genomföra konstruktion/projektering med beprövade metoder och alternativa metoder ur ett energi- och miljömässigt perspektiv.

Efter utbildningen kan du arbeta som

 • VVS-ingenjör
 • VVS konstruktör/projektör
 • Teknisk säljare
 • Projektledare VVS
 • VVS kalkylerare
 • CAD-ritare VVS

Målgrupp

För dig som vill läsa vidare efter gymnasiet eller varit yrkesverksam en tid och vill karriärväxla. Utbildningen passar dig är intresserad av konstruktion, vill arbeta med att skapa bra inomhusklimat och minska energianvändning i våra energisystem. Du behöver inte ha en teknisk bakgrund men tycka om att göra beräkningar. Du är intresserad av projektledning, tycker om inköp eller försäljning och vill arbeta i ett entreprenadföretag.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt särskilda behörighetskrav.

Särskilda behörighetskrav

Matematik 2.

Reell kompetens

Saknar du den grundläggande behörigheten kan du söka på så kallad ”reell kompetens”. För att söka måste du bifoga arbetsintyg, kurs- eller utbildningsbevis, intyg avseende ideella uppdrag och arbetsprover.

20%-regeln

Du som inte uppfyller den grundläggande behörigheten eller reell kompetens kan ändå söka utbildningen och det kommer att göras en bedömning om du klarar utbildningen och yrket.